LGD Krajna nad Notecią - Nabór wniosków o dofinansowanie

Data: 16-05-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

LGD Krajna nad Notecią - Nabór wniosków o dofinansowanie

Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" uprzejmie informuje o możliwości złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na odnowę zabytków.

Wnioski można składać w biurze LGD od 9 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje o naborach znajdą Państwo klikając w poniższy link:

Nabór 10/2018 - 2.2.1 Odnowa zabytków
 

Szczegółowe informacje dotyczące trwających naborów udziela biuro LGD: tel. 666 957 513, e-mail : biuro@lgdkrajna.pl.

 

Numer naboru: 10/2018

Numer i nazwa przedsięwzięcia

2.2.1 Odnowa zabytków

I.          Termin składania wniosków: od 9 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.

II.        Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

III.      Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 150 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych.

IV.     Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie odnawiania lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, obiektów, eksponatów i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków(§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V.       Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI.     Wysokość limitu środków w ramach naboru: 590 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Link do formularzy wniosków o udzielenie wsparcia: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zapisz się na newsletter