LGD Krajna nad Notecią - nabór wniosków „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”

Data: 08-05-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

LGD Krajna nad Notecią - nabór wniosków „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 
Numer naboru: 5/2017
Numer i nazwa przedsięwzięcia: 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne
Zakres tematyczny naboru: Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  1. Termin składania wniosków: od 22 maja 2017 r. do 7 czerwca 2017 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
  3. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 50 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych.
  4. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
  5. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.
  6. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 170 000 zł.
* * *
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter