Ruszyła przebudowa ulicy Kamiennej w Pile

Data: 14-05-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ruszyła przebudowa ulicy Kamiennej w Pile Cztery miesiące po przejęciu od Gminy Piła zarządzania drogami powiatowymi w mieście rozpoczęła się ta, długo wyczekiwana przez mieszkańców, inwestycja.
 
Od 2008 roku, w ramach zawartego porozumienia między ówczesnym Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły, droga ta znajdowała się w zarządzie Gminy Piła, i to na niej właśnie spoczywał obowiązek remontu i modernizacji nawierzchni. Jednak przez lata ulica Kamienna, jak i wiele innych dróg zarządzanych przez miasto, nie doczekała się remontu. We wrześniu ubiegłego roku włodarz Gminy Piła wypowiedział obowiązujące porozumienie, a władze Powiatu Pilskiego przystąpiły do konkretnych działań skutkujących rozpoczęciem inwestycji.
 
- Roboty drogowe potrwają najprawdopodobniej do listopada więc będą powodowały pewne utrudnienia w ruchu. Chciałbym poinformować również, że zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego z wnioskiem o uwzględnienie w planach inwestycyjnych, przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 z ul. Kamienną i Wypoczynkową, tak by usprawnić ruch w tym miejscu. Liczymy na pozytywne dla mieszkańców rozwiązanie tej sprawy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
- Obiecaliśmy przebudowę ulicy Kamiennej i dotrzymujemy słowa. Złożyliśmy stosowny wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 procent wartości inwestycji. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni do 6 metrów, budowę chodników z peronami autobusowymi, budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości i skrzyżowań z drogami gminnymi oraz oznakowanie poziome i pionowo. Wszystko to poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców i nie ma tu mowy o obniżeniu standardów – dodaje wicestarosta Arkadiusz Kubich.
 
- Zwracam się z prośbą do mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących w czasie remontu oznakowań, ponieważ ruch będzie odbywał się jednym pasem ruchu, na odcinkach ok 200 m. Ruch będzie sterowany sygnalizacja świetlną – mówi Artur Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
 
 W ramach inwestycji miała powstać także ścieżka rowerowa, jednak nie pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uchwala Rada Miasta Piły. Jeśli tylko zostanie on zmieniony, ścieżka zostanie wybudowana.
 
Całkowity koszt realizowanych tu robót wyniesie blisko 5 milionów zł.

 
Zapisz się na newsletter