Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Radni Rady Powiatu w Pile przeciw „mowie nienawiści”

Data: 25-01-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Radni Rady Powiatu w Pile przeciw „mowie nienawiści” Radni Powiatu w Pile w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami, które zaszły w Gdańsku, przyjęli apel dotyczący „zmiany języka debaty publicznej”, przeciwstawiając się w ten sposób eskalacji przemocy i agresji słownej. Uchwała została przyjęta jednomyślnie ponad podziałami, przez wszystkich radnych. Apel został podjęty podczas sesji, 24 stycznia, na wniosek Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe i Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

- Bezpośrednim impulsem do podjęcia apelu był tragiczny atak szaleńca na bezpartyjnego przecież, startującego z komitetu wyborców, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. To budujące, że w tak ważnych sprawach, jako radni wszystkich opcji, potrafimy wzbić się ponad podziałam, w mojej ocenie niezbyt roztropnie wytworzonymi – skomentował Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
APEL RADY  POWIATU  W PILE Z  DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie wezwania do zmiany języka debaty publicznej
Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Pilskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018r. poz. 7690) Rada Powiatu w Pile występuje z następującym apelem:

W związku z niedawno zaistniałą sytuacją, w której wybrany z niezależnego, bezpartyjnego komitetu wyborczego, prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz w brutalny sposób został pozbawiony życia, w trakcie dobroczynnej inicjatywy propagującej dobro i pomoc innym, pragniemy stanowczo zaapelować do wszystkich uczestników debaty publicznej, jak i ośrodków opiniotwórczych w Polsce o powstrzymanie się od radykalizowania życia społeczno-politycznego oraz materializowania tego radykalizmu w przestrzeni publicznej.
Za pośrednictwem między innymi środków masowego przekazu, docierają do nas przykłady nieodpowiedzialnych, lekkomyślnych, a co najgorsze krzywdzących wypowiedzi osób, które funkcjonują w życiu publicznym. Wypowiedzi odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu szeroko rozumianej opinii publicznej, a co istotne realnie wpływają na eskalowanie negatywnych nastrojów wśród osób często niezaangażowanych w spory polityczne. Jednak, co stanowi największe zagrożenie i powoduje naszą troskę, te negatywne zachowania społeczne dotykają dzieci i młodzieży. Dlatego w obliczu tych poczynań, które są anomalią życia społeczno-politycznego zwracamy się z apelem do wszystkich zaangażowanych stron debaty publicznej i innych osób, szczególnie tych którzy wyrażają swoje skrajne opinie o natychmiastowe zaprzestanie i przeciwstawienie się mowie nienawiści.
Z roku na rok dochodzi do intensyfikacji złych emocji i skrajnie negatywnych zachowań, które często nie mają uzasadnienia w rzeczywistości. Rzeczowa argumentacja i dialog są zastępowane pomówieniami, postawą wrogości i insynuacjami, które przekuwają się w destrukcyjne procesy społeczne takie jak ksenofobia czy nietolerancja względem drugiego człowieka.
Nasz apel kierujemy również do przedstawicieli mediów. Piętnujemy i potępiamy wszelkie próby manipulacji medialnego przekazu oraz prób ingerencji w spory polityczne i społeczne. Apelujemy o odpowiedzialność za słowo i podniesienie poziomu debaty publicznej, które legitymizują współczesne, demokratyczne państwa prawa. Brak reakcji na wszelkie te zjawiska, które pojawiły się w przestrzeni publicznej postawiłoby nas po stronie współwinnych ogromnej tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku i byłaby emanacją braku szacunku wobec wszystkich tych, którzy zapłacili najwyższą cenę w walce z ludzką nienawiścią.
Jako radni Rady Powiatu w Pile zwracając się z apelem chcemy dać wyraz temu, iż stanowczo potępiamy agresję i ludzką obojętność na zło. Wierzymy, że najwyższą wartością działalności publicznej jest prawda, tolerancja, zgoda i zrozumienie.
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group