Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Rekordowy budżet Powiatu uchwalony!

Data: 22-12-2017    Drukuj     Udostępnij

Rekordowy budżet Powiatu uchwalony!
Podczas grudniowej sesji rady powiatu w Pile podjęto uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 150 189 857 zł, a wydatki mają wynieść 155 956 741 zł, z czego aż 18 mln złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje. – To najwyższa kwota na zadania inwestycyjne w historii. Nowy budżet sprzyja rozwojowi powiatu pilskiego jak nigdy dotąd. Dzięki mądremu dysponowaniu środkami publicznymi, ale i za sprawą umiejętnego ich pozyskiwania z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, zrealizujemy wiele ambitnych zadań. Mimo że powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest tak zamożna jak gmina, to mamy kilka wiodących zadań, nad którymi ze względu na aspekt społeczny skupimy się w szczególności. Myślę, że jest to sprawiedliwy budżet, ponieważ inwestycje prowadzone przez nasz powiat będziemy realizować w każdej z gmin – informuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
W ramach wydatków, jakie zaplanowano na 2018 rok, przewiduje się przeznaczyć między innymi:
 
- na oświatę i wychowanie blisko 66 mln zł (o prawie 4 mln zł więcej niż w projekcie na 2017 r.),
- na pomoc społeczną blisko 19,5 mln zł (o prawie 1 mln zł więcej niż rok wcześniej),
- na drogi blisko 16 mln zł (o ponad 4 mln zł więcej niż przed rokiem),
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową blisko 9 mln zł (o 1,7 mln zł więcej niż w roku ubiegłym),
- na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ponad 5 mln zł (o 1 mln zł więcej niż w projekcie na 2017 r.).
 
 
Najważniejsze planowane inwestycje na 2018 rok:
 
NA TERENIE GMINY PIŁA
 
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – budowa hali i zagospodarowanie terenu,
- budowa hali przy ul. W. Pola,
- rozbudowa i przebudowa komendy PSP w Pile,
- dotacja dla Gminy Piła na inwestycje drogowe,
- nowoczesne centra kulturalno – rekreacyjne – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej (stadion przy Okrzei z terenem przyległym i budynek po byłym kinie „Iskra” – ul. Kilińskiego),
-termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile,
- dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile i na projekt pod nazwą: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
 
Dodatkowo planowana jest rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przeniesienie Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
 
 
NA TERENIE POZOSTAŁYCH GMIN
 
- budowa ciągu drogi powiatowej Zelgniewo – Śmiłowo,
- przebudowa drogi powiatowej Śmiłowo – Kaczory,
- nakładki bitumiczne na drogach powiatowych we wszystkich gminach,
- budowa chodników przy drogach powiatowych we wszystkich gminach,
- budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11,
- przebudowa drogi Kruszki – Kijaszkowo.