Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Uczniowie powiatu pilskiego ze stypendiami Premiera RP

Data: 03-12-2017    Drukuj     Udostępnij

Uczniowie powiatu pilskiego ze stypendiami Premiera RP

W sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W gronie nagrodzonych było dwunastu reprezentantów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski. Dyplomy przekazali Elżbieta Leszczyńska - wielkopolski kurator oświaty wraz z Krzysztofem Błaszczykiem, wicekuratorem.

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali promocję z wyróżnieniem, z najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

- Mamy w powiecie wielce utalentowaną młodzież, która nie tylko poszerza horyzonty w szkole, ale rozwija przy tym własne pasje. Nasze placówki oświatowe są doskonale przygotowane pod kątem merytorycznym i bardzo przyjazne uczniom, dlatego gratulacje należą się również dyrekcji i nauczycielom. Nie można też zapominać o rodzicach. Bez ich wspólnego wysiłku młodzież miałaby znacznie większe trudności przy rozwijaniu talentów – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z powiatu pilskiego to:

Julia Kozera – uczennica kl. III I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

Angelika Przeciszowska - uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

Michał Tymiński – uczeń kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Agnieszka Maciejewska – uczennica kl. III Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

Ilona Olejniczak – uczennica kl. IV Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Agnieszka Andrzejczak – uczennica kl. III Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

Natalia Bilska – uczennica kl. IV Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

Oliwia Załachowska – uczennica kl. III II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Daniel Jewszel –uczeń kl. IV Technikum nr 6 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Anna Kozłowska – uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Monika Płaczek – uczennica kl. IV Technikum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Marcin Michalski – uczeń kl. IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku