17.10 2016

„Ślady w rzeczywistości” Edyty Dzierż

„Ślady w rzeczywistości” Edyty Dzierż

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2004 r. dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli, prezentowany w Galerii Studio w Warszawie. Aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. E. Tarkowskiego – realizacja mozaiki ”Przemienienie Pańskie” (Ołtarz Dolnego Kościoła M. B. Wspomożycielki Wiernych w Warszawie). W latach 2000 - 2002 specjalizacja z rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły.

Artystka figuruje w Rankingu Rzeczpospolitej - Kompas Młodej Sztuki 2008/2010/2012 rok. Jej twórczość jest objęta stałym Patronatem Medialnym/Artystycznym Art Imperium - Artistic Guarantee of Art Imperium. Od 2010 roku jest w Zarządzie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (OW ZPAP). Współtworzy interdyscyplinarne grupy twórcze: Młodzi Sztuką, Symfonia, Art Visual Dance oraz międzynarodowy ruch artystyczny "Artinterference". Współpracuje również z muzykami m.in.: prof. dr hab. Elżbietą Gajewską, Iwoną Jędruch, Tadeuszem Sudnikiem, Katarzyną Oczkowską. Tworzy autorskie projekty artystyczne a także działa jako organizator/kurator ogólnopolskich i zagranicznych wystaw/projektów promujących sztukę współczesną.

Współtworzy PRACOWNIĘ 23 na warszawskiej Pradze i inicjatywę Stan Rzeczywisty - nocne spotkania z twórcami.

Zajmuje się malarstwem, technikami ściennymi (mozaika, sgraffito, fresk), live painting, performance (malarstwo - dźwięk – światło).

Natura to mój stymulator malarskiego poznania, twórczych impulsów (koloru, formy, światła, faktury, relacji przestrzennych). To jej bogactwo różnorodnych aluzji prowokuje mnie! Nie starając się zaprzeczać subiektywności widzenia i specyficzności własnych wyobrażeń tworzę abstrakty i realne odniesienia w nowe jakości - obrazy. Buduję je: mocnym kolorem, dynamiczną kreską, płaską plamą barwną, szorstką fakturą, zmodyfikowaną konsystencją farby. W ten sposób moje

obrazy stają się uchwyconym doświadczeniem zakorzenionym w otaczającej rzeczywistości. Obrazy to ślady mojego myślenia oraz zapis i pokaz twórczej mocy. W twórczości bliskie jest mi

pojęcie synestezja. Wyraża się ono u mnie w poszukiwaniach i określaniu związków między malarstwem/obrazem, dźwiękiem i światłem. W czasie live painting, performance (obraz - dźwięk światło) widz odkrywa i wchłania moje: idee, ślady, słowa, dźwięki. Odbiorca współodczuwa i podświadomie zestraja się z moją wewnętrzną dynamiką, energią … .

Edyta Dzierż

 

EDYTA DZIERŻ

ŚLADY W RZECZYWISTOŚCI – malarstwo i performance

Edyta Dzierż wyróżnia się, niczym diament, z tłumu współczesnych artystów, poprzez oszlifowane, temperamentne, wyraziste w formie i treści malarstwo, pozostawiając trwałe ślady w rzeczywistości. Atmosferę każdego obrazu, budują raz żywe i ogniste kolory, innym razem chłodne monochromatyczne barwy. Kolory grają pierwszoplanowe role w rzeczywisto – abstrakcyjnych obrazach artystki. Dla artystki kolor jest niczym muzyka, dlatego korzystając z okazji, wychwytuje dźwięki z otaczającej rzeczywistości, aby z impetem umieścić je na płótnach, tworząc nową jakość.

Obrazy Edyty Dzierż powstają w Pracowni 23 na warszawskiej Pradze, ale nie jest to jedyne miejsce Jej twórczości. Artystka na wernisażu wystawy zaprasza gości do obejrzenia swojego dynamicznego i emocjonalnego performance. Działanie artystyczne pod wpływem chwili, tzw. live painting, jest publiczną prezentacją procesu twórczego i energii twórczej artystki. Jak każdy scenariusz, również ten malarski, zakłada role drugoplanowe, które odgrywają halogenowe światła i rockowe dźwięki. Połączenie koloru, światła i dźwięku, angażuje zmysły (wzroku, słuchu, dotyku), dlatego w sposób całkowicie naturalny i podświadomy wywołuje zawirowania w wyobraźni odbiorców. Malarstwo gestu w akompaniamencie dźwięków i oparów z kolorowego światła to prawdziwa wypowiedz artystki, wyjście do odbiorcy, opuszczenie własnej pracowni, element wyzwolenia, a także odpowiedź na wiele pytań jakie zadają sobie odbiorcy sztuki współczesnej. Bowiem artysta to nie samo dzieło, z jakim jest identyfikowany, to także zestawienie emocji, energii, zaangażowania, determinacji, umiejętności, talentu, wyrzeczeń i twórczego umysłu, czyli zbioru indywidualnych cech - śladów, które odpowiadają za efekt końcowy, jakim jest dzieło sztuki.

Dzieła tworzone przez Edytę Dzierż odwołują się do emocji, psychologii zachowań ludzkich oraz natury widzianej w skali mikro i makro. Jak podkreśla artystka „to dzięki naturze, jej regularności, powtarzalności, kojarzę abstrakty i realne odniesienia w obrazy, w które uwikłany jest człowiek”. Celem wydobycia pożądanego motywu, artystka stosuje własne techniki. Obrazy zachwycają trójwymiarowością, dzięki różnej strukturze/fakturze farb, raz gładkiej, a innym razem grudkowatej, wręcz biologicznej, która powstaje w wyniku zmieszania farby z surowcem naturalnym. Artystkę inspirują techniki ścienne jak fresk, mozaika, a także sgraffito za pomocą której z kolorowych warstw tynku wapiennego, nakładanych jedna na drugiej, powstają rysunkowo - malarskie reliefy.

Edyta Dzierż prezentując własny warsztat, świat emocji i „ślady”, tworzy przestrzeń do spotkań partnera z partnerem, ułatwia odbiorcom obcowanie, z tak trudnym tematem, jakim jest sztuka współczesna.

Patrycja Klucińska

blog Gorgeous Imagination

Zapisz się na newsletter