Gmina Kaczory

OSP Śmiłowo
64-810 Kaczory
brak wpisu do KRS

OSP Prawomyśl
64-810 Kaczory
KRS 0000024346

OSP Zelgniewo
ul. Wspólna 22

64-810 Kaczory
KRS 0000037975

OSP Dziembowo
ul. Główna 101

64-810 Kaczory
KRS 0000044863

OSP Kaczory
ul. Jana Pawła II 28
64-810 Kaczory
KRS 0000026013
strona www: www.straz-kaczory.osp.org.pl

OSP Morzewo 
64-810 Kaczory
ul. Krótka 1
KRS 0000042769
Zapisz się na newsletter