Granty dla NGO

Data: 10-07-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Granty dla NGO Informacja dla NGO, lokalnych federacji organizacji, Rad Działalności Pożytku Publicznego, pełnomocników ds.organizacji pozarządowych na temat możliwości uzyskania wsparcia grantowego w ramach projektu FRDL: BUILDING BRIDGES – CIVIC CAPITAL IN LOCAL COMMUNITIES realizowanego przez FRDL ze środków UE z Komisji Europejskiej.
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities oferujemy:
- dofinansowanie grantów,
- wsparcie organizacji poprzez szkolenia, warsztaty
- udział w Kongresach Współpracy Lokalnej
 
Jesteśmy obecnie w trakcie 2 naborów wniosków na duże granty i na granty interwencyjne.
Jesienią będzie ogłoszony konkurs na granty małe.
 
Rodzaje grantów o jakie można się ubiegać w ramach Building Bridges – Civic Capital in Local Communities:
 
Rodzaj konkursu grantowego Granty interwencyjne
NABÓR OTWARTY
Granty Duże
NABÓR OTWARTY
Granty Małe
W PRZYGOTOWANIU
Nabór Nabór trwa w systemie ciągłym
wnioski można składać cały czas oceniamy co 2 miesiące, I runda na wnioski czekamy do
Nabór do 31.07.2023 Nabór będzie ogłoszony jesienią po zakończeniu konkursu na duże granty
Możliwa kwota dofinansowania 3000 - 8000 euro 20 001 – 60 000 euro 10 000 - 20 000 euro
Okres realizacji projektu 6-8 miesięcy 12-24 miesiące 6-12 miesięcy
Kto może się ubiegać Liderem i Partnerem mogą być:
1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS
2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;
3) związki stowarzyszeń
4) koła gospodyń wiejskich
działające jako stowarzyszenie
lub działające jako samodzielne
kółko rolnicze. Kwota grantu nie może przekraczać określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot.
 
Szczegóły w regulaminie konkursu
Liderem i Partnerem mogą być:
1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS
2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;
3) związki stowarzyszeń
 
Szczegóły w regulaminie konkursu
Liderem i Partnerem mogą być:
1) stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS
2) fundacje, w przypadku fundacji z zarządem jednoosobowym, wymagamy aby posiadały organ nadzoru;
3) związki stowarzyszeń
 
Szczegóły w regulaminie konkursu już wkrótce
Obszary działań merytorycznych 4 obszary tematyczne w ramach grantu należy wybrać 2 obszary i działania, które są zdefiniowane w katalogu.
Szczegółowe informacje o katalogu działań w każdym regulaminie konkursu!!
1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
3. Wspieranie grup docelowych.
4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
Punkty strategiczne Dodatkowe punkty strategiczne otrzymają:
  • Projekty realizowane w partnerstwie pod warunkiem, że Partner ma udział w budżecie projektu i realizuje działania
  • Organizacje zarejestrowane w gminach do 50 tyś mieszkańców.  Organizacje z miejscowości większych mogą składać wnioski jedynie nie otrzymają dodatkowych punktów za miejsce rejestracji.
Dokumentacja konkursowa https://bb.frdl.pl/interwencyjne/ https://bb.frdl.pl/granty/duze-granty/ Opublikowany zostanie jesienią
Webinary informacyjne
zapisz się
6 i 12 lipca 10.00-14.30
Rejestracja https://bb.frdl.pl/webinar-informacyjny-dg/
 
11 lipca warsztaty inspiracyjne
11.00-15.00
https://bb.frdl.pl/warsztaty-inspiracyjne-b-biskup/
 
2. Zapraszamy serdecznie na Kongres Współpracy Lokalnej 19-20 września 2023 roku w Warszawie przedstawicieli NGO i JST - udział bezpłatny, zwracamy część kosztów dojazdu i nocleg w Warszawie. Rejestracja i szczegółowe informacje: https://bb.frdl.pl/krajowy-kongres-wspolpracy-lokalnej/
3. Wspieramy NGO szkoleniami, warsztatami Szczegółowe informacje: www.bb.frdl.plwww.facebook.com/BB.FRDL
 
 
Kontakt: https://bb.frdl.pl/kontakt/  
 
Karolina Stachowska
Specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. 531 138 289
fax. 68  41 99 097
email: karolina.stachowska@frdl.org.pl
 
Zapisz się na newsletter