Ruszają konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Data: 19-10-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023  
Ruszają konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
 
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2023, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 19.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.
 
Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 812.2022 z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2023 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr 812.2022

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu - Załącznik nr 2 do uchwały Nr 812.2022
 
Zapisz się na newsletter