Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe nt. otwartych konkursów

Data: 30-12-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe nt. otwartych konkursów Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarte konkursy (skierowane do ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Łączna kwota do wykorzystania w konkursach to 1 280 000 złotych.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej konkurs dotyczy organizacji na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), a także imprez sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport masowy). Kwota przeznaczona na dofinansowanie konkursu w 2020 roku to 780 000 złotych. Oferty można składać do 14 stycznia 2020 r., do godz. 15.30.

Druga część konkursu dotyczy zadań zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego.
Dofinansowane zostaną projekty polegające na remoncie istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe, a także te polegające na doposażeniu infrastruktury sportowej w drobny sprzęt sportowy, którego cena jednostkowa nie przekracza 10 tys. złotych. W tym zakresie łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 500 000 złotych.
Oferty można składać do 14 stycznia 2020 roku, do godz. 15.30.
 
Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dotyczące powyższych kwestii odbędzie się w PIĄTEK, 3 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w INWEST PARKU w Pile, ul. Dąbrowskiego 8.  Obecność należy potwierdzić do czwartku, 2 stycznia, do godz. 15.30, na adres e-mail: piotr.urbaniak@umww.pl.
 

 
Zapisz się na newsletter