Konkurs ofert w ramach upowszechniania kultury fizycznej

Data: 01-12-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konkurs ofert w ramach upowszechniania kultury fizycznej Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informuję o ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kolejnym otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu państwa, w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych - PROGRAM „SPORT DLA WSZYSTKICH”.

Głównymi celami programu są między innymi: zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych, tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia, wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Wnioski o dofinasowanie należy przesłać najpóźniej do dnia 20 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Więcej informacji na temat konkursu ofert znajdą Państwo na stronie http://bip.msit.gov.pl w zakładce Finansowanie zadań à Sport Powszechny.
 

                                                                                                                                                                      /-/ Eligiusz Komarowski
                                                                                                                                                                           Starosta Pilski
Zapisz się na newsletter