Ruszył nabór wniosków na pomoc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Data: 30-06-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ruszył nabór wniosków na pomoc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dzisiaj Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki te pozwolą na objęcie bogatą ofertą wsparcia osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na województwo wielkopolskie do podziału jest blisko 137 milionów złotych.Konkurs adresowany jest do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, gmin, powiatów, fundacji, stowarzyszeń, klubów lub centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, instytucji partnerstwa lokalnego i instytucji dialogu społecznego. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone są na pomoc z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, zawodowej oraz środowiskowej.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce "zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

 

               

Zapisz się na newsletter