Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Pilskim

Data: 10-05-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Pilskim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PILSKIM

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.3. Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie pilskim oraz promowanie korzyści, jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY?

 1. Podmioty ekonomii społecznej z Subregionu pilskiego

(np.: organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne w tym ZAZ, WTZ, CIS, KIS, spółdzielnie w tym spółdzielnie pracy, socjalne, inwalidów, niewidomych, przedsiębiorstwa społeczne).

 1. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej z Subregionu pilskiego

(np.: powiatowe urzędy pracy, miejskie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej, media, samorządy, przedsiębiorcy).

 1. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Subregionu pilskiego

(np.: osoby pracujące, osoby pozostające bez pracy, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej np. spółdzielni socjalnej).

 1. Nieformalne grupy działania, nieformalni liderzy lokalni i lokalni przedsiębiorcy z Subregionu pilskiego.

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELAMY?

Osoby fizyczne

Istniejące podmioty ekonomii społecznej

 • Doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, finansowe, marketingowe oraz doradztwo biznesowe.
 • Szkolenia zawodowe i branżowe.
 • Dotacje na utworzenie spółdzielni socjalnych
  w wysokości  do 23 tys. zł/osobę.
 • Wsparcie pomostowe dla osób, które utworzyły spółdzielnię socjalną w ramach projektu w wysokości do 1750 zł/mc wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy.
 • Warsztaty, doradztwo, mentoring, tutoring, coaching, wizyty studyjne.
 • 3-miesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach społecznych lub innych instytucjach.
 • Doradztwo prawne, księgowo-podatkowe,  finansowe, marketingowe oraz doradztwo biznesowe.
 • Działania animacyjne wspierające budowanie partnerstw lokalnych na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
 • Dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy
  w istniejących lub nowo utworzonych  podmiotach ekonomii społecznej lub w przedsiębiorstwach społecznych w wysokości do 23 tys. zł/ osobę.
 • Specjalistyczne usługi prawne, księgowe, marketingowe i zawodowe w wysokości do 15 000 zł.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z pełną ofertą Ośrodka.

 

Biuro OWES ETAP w Poznaniu

Subregionalny Punkt Informacyjny w Pile

ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań

tel. 61 656 99 71,

e-mail: owesetap@owesetap.pl

www.owesetap.pl

ul. Dąbrowskiego 8, 64 - 920 Piła

tel. +48 514 636 170

www.owesetap.pl

      

Zapisz się na newsletter