Szkolenia z zakresu pozyskiwania inwestorów z zagranicy

Data: 31-08-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Szkolenia z zakresu pozyskiwania inwestorów z zagranicy Jak skutecznie pozyskać inwestorów zagranicznych i jak przyciągać kolejne inwestycje w regionie? To były główne kwestie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia to jeden z elementów projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” realizowanego przez Powiat Pilski. 

Szkolenie poprowadził Sebastian Kuśmierek – właściciel Agencji Promocji Zagranicznej KONEKTgroup z Warszawy, która od lat zajmuje się ułatwieniem polskim firmom dostępu do rynków zagranicznych, popularyzuje polskie produkty i usługi (głównie w Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie), organizuje międzynarodowe misje gospodarcze, pośredniczy w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych i wspiera samorządy w negocjacjach z potencjalnymi pracodawcami z zagranicy.

- Celem tej formy wsparcia było podniesienie wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestorów przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pilskiego, co przełożyć ma się na rozwój regionu, zwiększenie jego atrakcyjności i zasobności mieszkańców powiatu pilskiego. Temu właśnie służy realizowany przez nas projekt Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   

Podczas szkolenia przedstawicielom gmin zaprezentowana została również, utworzona w ramach projektu, platforma internetowa promująca m.in. tereny inwestycyjne i dostępne dla inwestorów nieruchomości zabudowane na terenach gmin wchodzących w skład Powiatu Pilskiego.

Projekt „Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego” realizowany jest wspólnie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Jego głównym celem jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu. Projekt zakłada również udział firm z powiatu pilskiego w międzynarodowych targach gospodarczych w USA i Niemczech, usługi doradczo - szkoleniowe dla MŚP w zakresie internacjonalizacji oraz usługi doradczo-szkoleniowe dla JST w zakresie pozyskania inwestora.

Na kompleksowe działania w tym zakresie Powiat Pilski pozyskał blisko milion złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Projekt realizowany jest w terminie od 02.09.2019 do 31.03.2022 roku.
 
Szczegóły znajdują się
TUTAJ
 
Szkolenie dla przedstawicieli JST z zakresu pozyskiwania inwestorów zagranicznych odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” Pile  w dniach 26-27 sierpnia 2021 r. 
 
Zapisz się na newsletter