Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

4 mln zł w oświatę! Szkoły będą nowocześniejsze!

Data: 07-12-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

4 mln zł w oświatę! Szkoły będą nowocześniejsze! 100 nowych komputerów,  nowy specjalistyczny sprzęt w 29 pracowniach dydaktycznych, do tego ciekawe kursy i staże zawodowe dla uczniów, a dla nauczycieli studia podyplomowe – realizacja projektów rozpocznie się już od stycznia w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat  Pilski.
Tak duże inwestycje możliwe będą dzięki kolejnym milionom złotych, które pozyskał Powiat Pilski z funduszy unijnych. A chodzi o kwotę ponad 4 mln złotych. Pieniądze te zainwestowane zostaną w unowocześnienie bazy oświatowej, szkolenie młodzieży i nauczycieli. A to oznacza, że poziom edukacji zawodowej w szkołach średnich znacznie wzrośnie.
Powiat Pilski ubiegał się o dodatkowe środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Aż sześć złożonych projektów (na 7) otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, co – warto podkreślić - jest rekordem w skali Wielkopolski. A to oznacza, że już na początku 2019 roku w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Pilski (w sumie w 6 placówkach) ruszą pierwsze inwestycje, które będą polegać na doposażeniu i modernizacji pracowni zawodowych i dydaktycznych. Do tego uczniowie będą kierowani na ciekawe kursy i szkolenia, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności w popularnych zawodach, a nauczyciele na dokształcanie.
- Dzięki tym środków skorzysta nasza młodzież,  polepszy się nasza baza oświatowa, skorzystają z nich również nauczyciele. Tylko w pracownie dydaktyczne zainwestujemy 1,5 miliona złotych, co z pewnością podniesie poziom kształcenia zawodowego. Na dokształcanie  nauczycieli, które obejmie również studia podyplomowe, planujemy przeznaczyć 200 tysięcy złotych. Pokazujemy, że potrafimy skutecznie pozyskiwać środki unijne , ale i oczekujemy coraz więcej od osób, które zarządzają szkołami, oczekujemy od nich aktywnego włączania się w te projekty - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Pieniądze trafią do 6 szkół o profilu zawodowym: Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, który otrzyma najwięcej środków ponad 1 mln 40 tys zł, Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile – ponad 943 tys. zł,  Zespołu Szkół Technicznych (mechanik)  - blisko 784 tys. zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile - ponad 609 tys. zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – ponad 390 tys. zł, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – blisko 329 tys. zł.
- Daje to kwotę prawie 4,1 mln zł. Wartość wszystkich projektów to 4,5 mln. Ale co jest bardzo ważne.  Projekty te nie są obciążeniem dla powiatu, gdyż w większości wkład własny jest niefinansowy, a w postaci tzw. udostepnienia sal. Tylko 16 tysięcy złotych w skali całej wartości tych projektów powiat będzie musiał zabezpieczyć – dodaje Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych  i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w  Pile.  
W sumie doposażonych  będzie aż 29 pracowni w sześciu szkołach, rekordzistą jest „Budowlanka” bowiem tu zmodernizowanych i doposażonych będzie 14 pracowni. Łącznie dla wszystkich wymienionych wyżej szkół zakupionych zostanie ponad 100 komputerów. Beneficjentem tych środków będzie przede wszystkim młodzież, dla której na kursy i staże przeznaczonych będzie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych. Realizacja pierwszego projektu może już ruszyć nawet w styczniu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile. A realizacja wszystkich najpóźniej zakończy się w 2021 roku.
Przypomnijmy, że Powiat Pilski inwestuje także w bazę sportową w szkołach średnich. W październiku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości blisko 330 tysięcy złotych na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ceglanej w Pile. Nowe obiekty będą ogólnodostępne.   
Szczegóły tutaj:
 
1.Przykładowe kursy i szkolenia dla uczniów, w sumie 50.  
- Kurs grafiki komputerowej
- Kurs prawa jazdy
- Kurs spawania metodą MAG/TIG/MAG
- Kurs profesjonalnego baristy
-  Kurs kuchni molekularnej
- Kurs Photoshop
- Kurs z obsługa programu do projektowania terenów zielonych
- Szkolenia dotyczące systemu finansowo – księgowego – Rachmistrz
- Kurs - Nowoczesny fryzjer w cyfrowym świecie
- Kursy języka obcego zawodowego (angielski, niemiecki)
 
 2. Planuje się doposażenie 29 pracowni zawodowych na łączną wartość ok. 1 500 000 zł, m.in.:
- pracowni komunikacji w języku obcym,
- pracowni budowlanych,
- pracowni projektowania architektury krajobrazu,
- pracownia komputerowych technik multimedialnych,
- pracowni projektowania stron internetowych,
- pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- pracowni fryzjerskiej,
- pracowni logistycznej
- pracowni gastronomicznej
 
3. Przykłady doposażenia:
-  nowoczesne komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem
- nowoczesne programy komputerowe odpowiednie dla poszczególnych specjalizacji
- zestaw do pracowni językowej (komputery, oprogramowanie, słuchawki, mikrofony)
- automaty spawalnicze MAG / MIG/TIG
- zestaw panelowy do badania instalacji elektrycznych samochodów
- profesjonalna lada barowa
- sprzęt do carvingu
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group