Informator dla osób niepełnosprawnych

Inkubator Kwalifikacji
22-01-2013

Inkubator Kwalifikacji

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głó...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter