Realizowane projekty

Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim

Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, które jest Beneficjentem Programu Polska Niepodległa realizuje projekt „Dni Niepodległej Ojc...

Czytaj więcej
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego” Projekt realizowany będzie w formule partnersk...

Czytaj więcej
Usuwanie azbestu!

Usuwanie azbestu!

Zarząd Powiatu w Pile informuje o rozpoczęciu realizacji zadania związanego z bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych z terenu powiatu pilskiego, ad...

Czytaj więcej
Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego

Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkow...

Czytaj więcej
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PILSKIM

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PILSKIM

O projekcie: NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: 356/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 13.06.2013 r. CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 4 087 054,22 PLN KWOTA...

Czytaj więcej
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 49 B W PILE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 49 B W PILE

O projekcie: NR UMOWY POŻYCZKI: 388/U/400/300/2017 z dnia 27.09.2017 r. OKRES ZAWARCIA UMOWY: od 27-09-2017r. do 22-03-2027r. TERMIN REALIZACJI PRZ...

Czytaj więcej
Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

   Tytuł projektu: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 O projekc...

Czytaj więcej
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Tytuł projektu:  Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów O projekcie: Umowa zobowiązuje do realizacji zatwierdzoneg...

Czytaj więcej
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku

  Tytuł projektu: „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku” O projekcie: N...

Czytaj więcej
„Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”

„Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”

Tytuł projektu: „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski” O projekcie: NR PROJEKTU: 21/U/400/93/2017   &n...

Czytaj więcej
„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”

Tytuł projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” O projekcie: NR PROJEKTU: RPWP.07.02.01-30-0035/15 OKRES REALIZACJI PROJEK...

Czytaj więcej
Praktyka  zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową

Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową

Tytuł projektu: Praktyka  zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową   NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036795 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:&nbsp...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter