Fundusze krajowe

Ochrona powietrza - wymiana źródła ciepła

Ochrona powietrza - wymiana źródła ciepła

W ramach inicjatywy z zakresu ochrony powietrza/ zwalczania występowania efektu smogu w sierpniu 2023 r. Zarząd Powiatu w Pile podpisał Umowę z Wojewó...

Czytaj więcej
Doposażenie 2 pracowni ekologiczno - dydaktycznych w celu realizacji programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu pilskiego

Doposażenie 2 pracowni ekologiczno - dydaktycznych w celu realizacji programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu pilskiego

W ramach programu edukacji ekologicznej poświęconemu m.in. zwalczaniu występowania efektu smogu w sierpniu 2023 r. Zarząd Powiatu w Pile po...

Czytaj więcej
Stacja Edukacja - utworzenie terenowej stacji ekologicznej w powiecie pilskim

Stacja Edukacja - utworzenie terenowej stacji ekologicznej w powiecie pilskim

W ramach programu edukacji ekologicznej poświęconemu m.in. zwalczaniu występowania efektu smogu Zarząd Powiatu w Pile podpisał Umowę z Wojewódzki...

Czytaj więcej
BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #Akcja EDUkacja

BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #Akcja EDUkacja

O projekcie: OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od października do 31 grudnia 2023 roku KOSZT CAŁKOWITY: 157.745,00 zł KWOTA DOTACJI: 100.0...

Czytaj więcej
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Pilskiego

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Pilskiego

INFRASTRUKTURA KULTURY 2023 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dofinansowania w ramach programu INFRASTRUKTURA KULT...

Czytaj więcej
Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie

Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW   Nazwa zadania: Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie Wartość do...

Czytaj więcej
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1226P – ul. Śniadeckich w Pile

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1226P – ul. Śniadeckich w Pile

Informacje o projekcie OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  259 489,94 zł. DOFINANSOWANIE:  181 642,9...

Czytaj więcej
Innowacyjna zielona infrastruktura w powiecie pilskim

Innowacyjna zielona infrastruktura w powiecie pilskim

W ramach programu edukacji ekologicznej poświęconemu m.in. zwalczaniu występowania efektu smogu w dniu 27 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu w Pile podpisał...

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile

Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile

Informacje o projekcie OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  kwietnia 2023 r. do września 2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 493 337,59...

Czytaj więcej
„Przebudowa drogi  powiatowej nr 1191p na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego "

„Przebudowa drogi  powiatowej nr 1191p na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego "

Informacje o projekcie: OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  maja 2023 r. do grudnia 2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  5 687 92...

Czytaj więcej
 Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023 (II)

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023 (II)

Zadanie: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych D...

Czytaj więcej
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nazwa programu: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   Okres realizacji: wrzesień 2022r. – marzec 2024r. Wartość pro...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter