Fundusze europejskie i inne

 VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej Powiat Pilski - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorząd...

Czytaj więcej
Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw...

Czytaj więcej
MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze specja...

Czytaj więcej
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii...

Czytaj więcej
Rozwiń skrzydła kariery

Rozwiń skrzydła kariery

Tytuł projektu:  ,,Rozwiń skrzydła kariery” NR PROJEKTU :  RPWP.08.03.01.-30-0049/16 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 19. 12.  2016 r. &n...

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo

  OPIS INWESTYCJI - 17.08.2016 R. Operacja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo” ma na celu skrócenie dojazdu...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter