Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn.zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Główne cyberzagrożenia (wg. ENISA Threat Landscape):

 • Złośliwe oprogramowania (malware);
 • Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych;
 • Phishing, czyli bezpośrednie wyłudzanie poufnych informacji lub za pomocą złośliwego oprogramowania;
 • Ataki na aplikacje internetowe;
 • SPAM - niechciana korespondencja ;
 • Ataki DDoS - czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie wzmożonego ruchu;
 • Kradzież tożsamości;
 • Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych;
 • Zagrożenia wewnętrzne powodowane przez pracowników;
 • Botnet-y - sieci komputerów przejętych przez przestępców;
 • Ingerencja fizyczna, uszkodzenia oraz kradzież;
 • Wyciek danych;
 • Ataki ransomware w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie lub nieujawnianie wykradzionych danych;
 • Cyberszpiegostwo;
 • Kradzież kryptowalut (cryptojacking).
Strony o tematyce cyberbezpieczeńsytwa oraz poradniki związane z tematyką zagrożeń :

Zapisz się na newsletter