Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP
Zapraszamy do wypełniania bezpłatnej ankiety konsultacjyjnej skierowanej do mieszkańców powiatu pilskiego dot. gospodarki odpadami w gminach.

Ankietę można wypełniać do 31 lipca br.
1. Czy jesteś zadowolona/y z harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych i pozostałych odpadów komunalnych?
2. Czy uważasz, że odpady gabarytowe powinny być odbierane przynajmniej raz na kwartał?
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinen być:
4. Dane

5. KLAUZULA INFORMACYJNA

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group