6 mln zł na budowę prosektorium w pilskim szpitalu! Krok milowy ku Wydziałowi Medycznemu UAM w Pile oraz ogromna szansa rozwoju dla Szpitala Specjalistycznego

Data: 08-07-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

6 mln zł na budowę prosektorium w pilskim szpitalu! Krok milowy ku Wydziałowi Medycznemu UAM w Pile oraz ogromna szansa rozwoju dla Szpitala Specjalistycznego Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 6 milionów złotych na budowę prosektorium przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Inwestycja ta jest ważnym krokiem w kierunku uruchomienia w Pile kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Docelowo w Pile ma powstać Wydział Medyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Szpital Specjalistyczny ma stać się Szpitalem Klinicznym.

5 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pile podpisana została umowa na dotację, umożliwiająca realizację tej inwestycji. Podpisali ją, w imieniu Województwa Wielkopolskiego, członkowie zarządu Jacek Bogusławski i Katarzyna Kretkowska oraz dyrektor pilskiego Szpitala Wojciech Szafrański.

- Ta umowa jest chyba najważniejszą dla północnej Wielkopolski, i jest efektem 10 lat starań. To jest zielone światło dla rozwoju wydziału lekarskiego w UAM w Pile, ale także dla rozwoju ochrony zdrowia i kształcenia lekarzy, którzy dzięki UAM i Akademii Nauk Stosowanych w Pile, która jest partnerem projektu, będą mogli się tutaj kształcić. Jest to też dodatkowy impuls dla rozwoju całego subregionu – powiedział marszałek Jacek Bogusławski.

- Mierzymy bardzo wysoko, budujemy drugi Oxford, i zastanawiamy się jak najmądrzej to zrobić, aby jak najlepsze kadry tutaj ściągnąć, aby kadra i studenci wiązali przyszłość z Piłą i powiatem pilskim – powiedział starosta Rafał Zdzierela.

Przyszli lekarze kształcić się będą w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, gdzie trwają już prace związane z  przygotowaniem obiektu na przyjęcie studentów. Powstanie tu m.in. wielospecjalistyczne centrum symulacji medycznych oraz laboratorium do histologii oraz do fizjologii.

- Wszystkie projekty już są gotowe i są zabezpieczone środki, a powstała w ten sposób baza będzie też wykorzystywana do kształcenia lekarzy m.in. w zakresie studiów podyplomowych różnych specjalności - powiedział prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadr i rozwoju UAM w Poznaniu. - Nasz projekt zakłada, że przy ul. Kołobrzeskiej powstanie Wydział Medyczny UAM kształcący przyszłych lekarzy.

UAM współpracuje także z Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Ta uczelnia już dysponuje monoprofilowymi Centrami Symulacji Medycznych dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, w tym “symulacyjnym” Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i własną karetką.
 
- Dzisiejszy moment jest niezwykle ważny i pokazuje jak trudne są to procesy, ale blisko 10-letnie starania nabierają dziś materialnego kształtu. Chciałbym zapewnić, iż nadal będę podejmował kolejne działania mające na celu rozwój uczelni i pilskiego szpitala, i aby miały one wsparcie na każdym poziomie: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Wielkie podziękowania dla wszystkich – powiedział poseł dr Piotr Głowski.

Pilski Szpital też jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji, która zdaniem dyrektora Wojciecha Szafrańskiego, będzie skokiem cywilizacyjnym w rozwoju tej placówki, a możliwy jest on dzięki współpracy samorządów wszystkich szczebli oraz współpracy międzyuczelnianej.

W proces utworzenia kierunku lekarskiego zaangażowane jest też miasto Piła, które do czasu otwarcia prosektorium w szpitalu, udostępni na potrzeby kierunku, prosektorium na Cmentarzu Komunalnym. Dodatkowo, prezydent Piły Beata Dudzińska, zadeklarowała wsparcie w postaci mieszkań, dla kadry naukowej.

- Dziękuję w imieniu mieszkańców, za te pieniądze, i za te nowe możliwości rozwoju, również dla pilskiego szpitala – dodała Małgorzata Karwacka przewodnicząca Rady Powiatu w Pile.

 
 
Zapisz się na newsletter