Ze starostą i pełnomocniczką wojewody o sprawach NTS-K

Data: 03-07-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ze starostą i pełnomocniczką wojewody o sprawach NTS-K Rafał Zdzierela, starosta pilski, odwiedził 2 lipca, siedzibę Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile. 

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji Edwinowi Kemnitzowi, przewodniczącemu Towarzystwa od 32 lat, za jego wieloletnią działalność i zaangażowanie w kultywowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości niemieckiej w regionie.

Wręczając pismo gratulacyjne, Starosta podkreślił: "Nosicie Państwo dziedzictwo swoich przodków, ale jest to dziedzictwo przemyślane, zakorzenione w teraźniejszości i zwrócone ku przyszłości, a co za tym idzie, ku młodemu pokoleniu."

Podczas spotkania członkowie Zarządu NTS-K przedstawili Staroście zakres swojej działalności oraz plany na przyszłość.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyła również Małgorzata Musiał, Pełnomocniczka Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jej obecność była wyrazem zainteresowania władz wojewódzkich działalnością NTS-K i chęci wspierania jego statutowych celów.

W województwie wielkopolskim działa łącznie 10 organizacji skupiających mniejszości narodowe i etniczne.
Zapisz się na newsletter