Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok

Data: 14-06-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2023 rok Radni Rady Powiatu w Pile, podczas sesji 13 czerwca, udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

Zanim przystąpiono do głosowania nad uchwałą absolutoryjną w skład rady przyjęto Wojciecha Szutkowskiego, który po złożeniu ślubowania, objął mandat radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W radzie powiatu zastąpił Pawła Jarczaka, który w maju został powołany na stanowisko wiceprezydenta Piły. Obecnie rada funkcjonuje już w pełnym 25-osobowym składzie.

Radni wysłuchali także Raportu o Stanie Powiatu Pilskiego w 2023 r. i udzielili wotum zaufania dla Zarządu, zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, które przedstawił Skarbnik Powiatu.

Wszystkie kluby zadeklarowały głosowanie za przyjęciem uchwały absolutoryjnej, choć nie zabrakło uwag wyrażonych przez radnych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Podkreślili oni, iż mimo ogromnych zastrzeżeń, co do sposobu i stylu zarządzania poprzedniego Zarządu Powiatu, zagłosują za absolutorium, w trosce o sprawne funkcjonowanie powiatu. Nie przyjęcie uchwały spowodowałoby złożenie wniosku o odwołanie obecnego Zarządu Powiatu!   

Znacząco wzrosło także zadłużenie Powiatu Pilskiego, które wynosi już 78 mln zł. W stosunku do 2022 r. jest to wzrost o 21,98 procent. Od kilku lat, eksperci przygotowujący Raport o stanie Powiatu Pilskiego, wielokrotnie zwracali na to uwagę.  

Wykonanie budżetu w liczbach:   
Dochody w budżecie wyniosły ok. 274 mln zł i były większe o blisko 25 procent niż w roku ubiegłym. Wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 297 mln zł, wzrosły o 27 procent w stosunku do 2022 r.  

Na inwestycje przeznaczono blisko 69 mln zł, dwa razy więcej niż w 2022 r. Kluczowe były inwestycje na drogach powiatowych, na które przeznaczono ok. 30 mln zł.
Ponad 141 mln zł pochłonęła edukacja, w tym inwestycje w oświacie, ok. 6 mln - ochrona zdrowia. Pomoc społeczna – kolejne ważne zadanie samorządu powiatu - to wydatki rzędu ok 55,4 mln zł. Na wsparcie stowarzyszeń wydano ponad 510 tys. zł.   

Najważniejsze inwestycje drogowe w 2023 r. :
- przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego – ok. 13 mln 285 tys. zł,
- budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki - ok 5,5 mln zł,
- przebudowa drogi Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej -  5,8 mln zł
- przebudowa 10 odcinków dróg powiatowych w gminach powiatu  - ok. 15 mln zł,
- modernizacja drogi Nowy Dwór - Leżenica – 2 mln 920 tys. zł.

Pozostałe inwestycje:  
- prace restauratorskie na terenie, na którym znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile (strefa rekreacji) - 2 mln 790 tys. zł,
- wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie - ok. 521 tys. zł,
- przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu na usługi opiekuńcze i społeczne - 4 mln zł,
- roboty budowalne w I Liceum Ogólnokształcącym przy W. Pola w Pile - ok. 527 tys. zł,  
- Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji na potrzeby rozwoju kształcenia zawodowego - ok. 30 mln 782 tys. zł.

Ochrona Zdrowia:
- dotacja na przebudowę Pracowni Endoskopii i oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile wraz z wyposażeniem (środki RFIL) - ok. 2 mln 265 tys. zł,
- budowa łącznika między budynkami Szpitala Powiatowego w Wyrzysku i zakup sprzętu rehabilitacyjnego - ok. 2 mln zł,
- modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - ok. 1 mln 196 tys. zł,
- Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem - ok. 988 tys. zł.
Zapisz się na newsletter