200 tys. zł dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i dzieci

Data: 20-03-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

wsparcie otrzymało 6 stowarzyszeń na 10 przedsięwzięć Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podpisał umowy na wsparcie organizacji pozarządowych, które zajmują się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz integracją społeczną poprzez sport, kulturę, rekreację i turystykę.

Pomoc wyniosła 200 tys. zł. Środki te Powiat Pilski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Trafią one do 6 różnych stowarzyszeń na realizację 10 przedsięwzięć, które zaplanowały w tym roku.

200 tys. zł to ważne dla nich wsparcie. Wśród beneficjentów są stowarzyszenia, które zrzeszają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wspierające m.in. seniorów, młodzież oraz dzieci.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na wycieczki krajoznawcze, pikniki rekreacyjno-sportowe, na profilaktykę zdrowotną, a co najważniejsze wszystkie zadania są formą integracji i rehabilitacji dla ich członków.

Wsparcie otrzymały: 
1) Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
2) Polski Związek Niewidomych – koło powiatowe w Pile
3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile - Pikniki rekreacyjno-sportowe seniorów powiatu pilskiego
4) Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej
5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Pile - festyn „Barwy cukrzycy”
6) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile - Zdrowy Senior w 3xB – sportowa profilaktyka Zdrowy Senior.
Zapisz się na newsletter