Prawie 11 mln zł na aktywizację rynku pracy

Data: 29-01-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

środkami będzie dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Pile Powiat Pilski w 2024 roku pozyskał 10,3 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych i blisko 622 tys. zł na kształcenie przedsiębiorców i pracowników.   

- Mimo że bezrobocie w Powiecie Pilskim od kilku lat jest na niskim poziomie i na koniec roku wyniosło 4,9%, to wciąż pracujemy, by zaktywizować osoby pozostające bez pracy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Temu właśnie będą służyć pozyskane środki. Będzie nimi dysponować Powiatowy Urząd Pracy w Pile. 10,3 mln zł będzie przeznaczone m.in. na staże, podjęcie działalności gospodarczej. Łącznie w ten sposób będzie można zaktywizować 1100 osób.

Ze staży będzie mogło skorzystać 517 osób, szkoleń – 186 osób, z prac społecznie użytecznych 60 osób. Osoby, które mają pomysł na własny biznes będą mogły wystąpić do PUP o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, która wynosi maksymalnie 35 tys. zł. Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać 98 osób.
Będą również pieniądze na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy. To ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osoby szukające pracy. Maksymalna dotacja w tym przypadku wynosi 35 tys. zł.

Kolejny ważny instrument, z którego można skorzystać to kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, na co pozyskano blisko 622 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na dofinansowanie szkoleń zaplanowano 593,7 tys. zł, na dofinansowanie studiów podyplomowych 28 tys. zł.

- Już w tym tygodniu wnioski na różne formy wsparcia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w zakładce Aktualności oraz Unia Europejska. Zachęcam do korzystania z różnych instrumentów wsparcia zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracodawców – mówi Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
Zapisz się na newsletter