Umowy z wykonawcami na remonty dróg i budowę chodników

Data: 23-01-2024    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

umowy dotyczą remontów dróg powiatowych i chodników Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali umowy z wykonawcami na realizację kolejnych inwestycji na drogach powiatowych i chodnikach w gminach powiatu pilskiego.
 
Wszystkie zadania dofinansowane są z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace na drogach obejmą m.in. roboty ziemne, poszerzenie jezdni, wymianę nawierzchni, budowę zatok autobusowych, zjazdów do posesji oraz ich nowe oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych. Inwestycje poczynione będą łącznie na 8 drogach powiatowych. Na terenach zurbanizowanych powstaną nowe chodniki.
 
- Mam nadzieję, że wszystkie te inwestycje w znaczący sposób poprawią komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję radnym Rady Powiatu w Pile z bezpartyjnego Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego, którzy zabiegali o te remonty i modernizację dróg i chodników - mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. 
 

Inwestycje, które zostaną wykonane:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166P w Starej Łubiance - ul. Kościuszkowców. Obejmie budowę nowej nawierzchni drogi na odcinku 530 m, budowę chodnika, zatok autobusowych. Zadanie to wykona spółka REDON z Nakła. Wartość prac: ponad 1 mln zł. O tę inwestycję zabiegał radny Rady Powiatu w Pile, członek Zarządu Powiatu Marek Kamiński. 
 
Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1198P w miejscowości Kunowo. Powstaną dwie zatoki parkingowe dla pojazdów ciężarowych
o szerokości 3,0 m i o długości łącznej 152 mb. O tę inwestycję zabiegał przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak.  
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P na odcinku Dziembowo-Dziembówko - budowa chodnika. Jezdnia zyska nową nawierzchnie na długości ponad 540 m. Wykonawcą obu zadań będzie POL-DRÓG Drawsko Pomorski. Wartość prac: 882 tys. zł. O tę inwestycje zabiegała radna Rady Powiatu w Pile, członek Zarządu Powiatu  Emilia Załachowska.
 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1189P w Wyrzysku - ul. Podgórna: Nowy chodnik będzie miał długość 132 m.  Za parkingiem gdzie usytuowany jest istniejący ciąg pieszy prowadzący do miejscowości Polanowo powstanie wyniesione przejście dla pieszych z oświetleniem w systemie solarnym. O tę inwestycję zabiegał radny Rady Powiatu w Pile Almuetaz Bellah Nasrullah.
 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1191P w miejscowości Żelazno o długości 178 m. W ramach zadania planuje się również przebudowę i budowę zjazdów do nieruchomości. O tę inwestycję zabiegała radna Rady Powiatu w Pile Iwona Schulz. 
 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1195P w miejscowości Szczerbin o długości 190 m. W ramach zadania planuje się również przebudowę i budowę zjazdów do nieruchomości. Zadanie obejmuje również wykonanie dwóch oświetlonych przejść dla pieszych z zasilającym systemem solarnym. Wyżej wymienione trzy inwestycje zrealizuje Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy BU-DRO-MEL. Wartość : 462  tys. zł. O tę inwestycję zabiegał przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz  Wasiak.
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w Róży Wielkiej – chodnik. Przebudowa drogi polega na wykonaniu korekty łuku o nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu chodnika i zjazdów z kostki betonowej. Długość przebudowywanego chodnika wraz ze zjazdami 279m. O te inwestycje zabiegał radny Rady Powiatu w Pile, członek Zarządu Powiatu Marek Kamiński
 
Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w miejscowości Grabówno - droga powiatowa nr 1182P. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość chodnika i utwardzenia terenu wynosi 1,8 m. Łączna długość obiektów wynosi 31,37m.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo. Zadanie  polega na budowie chodnika po lewej i prawej stronie drogi na długości 22 m do nowego oświetlonego przejścia dla pieszych. Ze względu na różnice w wysokości terenu pomiędzy jezdnią a istniejącym chodnikiem planuje się budowę schodów oraz podjazdu. Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy BU-DRO-MEL z Pobórki Małej. Wartość prac: ok. 343 tys. zł.
O obie inwestycje zabiegał radny Rady Powiatu w Pile Krzysztof Stepnowski.    
Zapisz się na newsletter