Awanse i nominacje dla dyrektorów szkół

Data: 01-09-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

relacja z wręczenia awansów i nominacji dla dyrektorów szkół Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - ważne informacje związane z kadrą kierowniczą szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

Angelika Zygmunt, dyrektor I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przez minione 5 lat, w związku z objęciem od 1 września stanowiska wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Pile, została oddelegowana do pracy w tej placówce. Nadal jednak pozostanie pracownikiem pedagogicznym szkoły.
Nowym dyrektorem I LO w Pile na 5-letnią kadencję została Daria Paluchowska-Prochot, pełniąca dotąd funkcję wicedyrektora szkoły; przez wiele lat była również nauczycielem biologii. 

Z kolei Daria Szostak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile od 4 lat, wygrała konkurs na to stanowisko na kolejne 5 lat.

- Gratuluję awansów i dotychczasowych sukcesów. Obie szkoły w ciągu minionych kilku lat przeszły ogromną metamorfozę, stały się nowoczesne i przyjazne uczniom. Należą do jednych z najlepszych placówek oświatowych, co jest ogromną zasługą kadry kierowniczej – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  

Gratulacje złożyli także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile. 

Warto  przypomnieć jak zmieniły się obie szkoły i jakie inwestycje w nich poczyniono: 

I LO w Pile:
W 2019 roku w budynki szkoły otwarto Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, w którym prowadzone są zajęcia z zakresu ekologii i nauk przyrodniczych. W ramach projektu Eko –Edukacja w Powiecie Pilskim szkoła wzbogaciła się o ścieżkę dydaktyczną i ławkę solarną.

Wyremontowano szkolną bibliotekę oraz sale dydaktyczne. Dzięki realizacji projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Powiecie Pilskim” wyposażono w nowoczesny sprzęt 8 pracowni.

W 2021 r. Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile wybudował Powiatową Halę Sportową, a w 2023 Centrum Piłkarsko-Tenisowe Edi Arena, z których również mogą korzystać uczniowie I LO.

W styczniu 2023 roku w szkole uruchomiono windę dla osób z niepełnosprawnościami, co poprawiło im komfort poruszania się i dostępność do sal dydaktycznych.        

W najbliższym czasie planowane jest odrestaurowanie elewacji szkoły i przywrócenie jej pierwotnego wyglądu w stylu Bauhaus.  

Zespół Szkół Technicznych w Pile:  

Zespół Szkół Technicznych w Pile w minionych latach mocno rozwinął edukację informatyczną i wojskową.
Otwarto tu Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz elitarną klasę CYBER.MIL z Klasą, jedyna w Wielkopolsce, kształcącą specjalistów od cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych, pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 2022 roku uruchomiono w szkole wirtualną strzelnicę dla szkolenia młodzieży.

Sale dydaktyczne wyposażono w nowy sprzęt informatyczny, mechatroniczny oraz mechaniczny. Od tego roku szkolnego będzie szkoła będzie kształcić na nowym kierunku technik robotyk.

W sąsiedztwie szkoły wybudowano Powiatowe Centrum Innowacji Technologicznych, służące do praktycznej nauki zawodów, w warunkach przypominających prawdziwe zakłady pracy. Będą  z niej korzystać także uczniowie ZST w Pile.      
Zapisz się na newsletter