Intensywne prace przy remoncie drogi w Równopolu

Data: 08-08-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

relacja z prac drogowych w Równopolu w gminie Kaczory W gminach powiatu pilskiego trwają prace przy remontach dróg powiatowych i budowie chodników. Oto relacja z prac w Równopolu.

W tej malowniczej miejscowości w gminie Kaczory trwają intensywne prace związane z przebudową drogi powiatowej biegnącej przez jej centrum. Prace są zaawansowane. Na drodze powstaje nowa nawierzchnia, która charakteryzuje się większą wytrzymałością oraz redukuje uciążliwy hałas. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie, wybudowane będą nowe chodniki, powstaną bezpieczne zjazdy do posesji.

O tę inwestycję zabiegała radna Rady Powiatu w Pile, członek Zarządu Powiatu Emilia Załachowska, która przez dwie kadencje była sołtysem Równopola i doskonale zna potrzeby mieszkańców.

- Zabiegali o remont tej drogi od dawna. Cieszę się ogromnie, że w końcu ta inwestycja doszła do skutku, jest mi ona szczególnie bliska sercu – mówi Emilia Załachowska, która osobiści obserwuje postępy prac.

Przypomnijmy, że wcześniej zarówno Rada Sołecka, jak i mieszkańcyRównopola pisali pisma do poprzednich władz Powiatu Pilskiego i ich prośby przez wiele lat były ignorowane. Teraz marzenie o bezpiecznej drodze się spełnia.

Przebudowa drogi w Równopolu odbywa się w ramach środków pozyskanych w ubiegłym roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Dzięki nim uda się zmodernizować niemal 20 kilometrów dróg w gminach Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile, a łączna kwota inwestycji to blisko15 milionów złotych. Remonty dróg trwają w każdej gminie i zakończą się najpóźniej w październiku.
 
Zapisz się na newsletter