Kolejne działania na rzecz edukacji ekologicznej

Data: 03-08-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Kolejne działania na rzecz edukacji ekologicznej Powiat Pilski realizuje kolejny projekt edukacji ekologicznej pt. "Innowacyjna zielona infrastruktura w powiecie pilskim" dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Obejmuje on:
- powstanie na jednej ze ścian budynku Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile muralu ekologicznego o powierzchni 240 m2, przedstawiającego zwierzęta charakterystyczne dla bioregionu pilskiego,
- powstanie zielonej ściany wyposażonej w bogatą roślinność w Zespole Szkół Budowlanych w Pile, filtrującej powietrze.

Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 80.181,75 zł.

Całkowita wartość projektu: 106.909,00 zł.
Wkład własny Powiatu Pilskiego: 26.727,25 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2023 r.
 
Zapisz się na newsletter