Konwent oświatowy w Starostwie Powiatowym w Pile

Data: 08-05-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

relacja z konwentu oświatowego z udziałem przedstawicieli 6 samorządów powiatowych Powiat Piski zorganizował spotkanie w ramach konwentu oświatowego z przedstawicielami sąsiednich powiatów czarnkowsko- trzcianeckiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, wałeckiego oraz dyrektorami szkół ponadpodstawowych. 

Omówiono wiele bieżących tematów, m.in. organizację i realizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników czyli uczniów szkół uczących się zawodów. Takie kursy znacząco podniosą ich kwalifikacje i zwiększą ich atracyjność na rynku pracy. Podczas spotkania poruszono także tak ważny obecnie problem oświatowy jakim jest organizacja nauki dla młodzieży z Ukrainy.

- To było owocne spotkanie. Współpraca z samorządami, dzielenie się doświadczeniami i podejmowanie wspólnych inicjatyw przynosi dobre efekty. Dziękuję za udział wszystkim jego uczestnikom – podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
Zapisz się na newsletter