Bądźmy otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Data: 05-05-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną. Powiat Pilski niesie dla nich szeroką pomoc instytucjonalną 5 maja przypada kolejne ważne święto - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień ten jest szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami i wsłuchania się w ich postulaty zwłaszcza dotyczące barier, które spotykają je w codziennym życiu. Najważniejsze jest przemyślenie działań mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z pełni praw i wolności oraz stworzenie im warunków do jak najlepszego funkcjonowania.

Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe prowadzi szeroką pomoc instytucjonalna osobom z różnymi niepełnosprawnościami, również intelektualną, m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, w którym uczą się i rehabilitują dzieci i młodzież.
- Temat ten jest mi szczególnie bliski. Kiedy, w marcu 2016 r. po raz pierwszy objąłem stanowisko Starosty Pilskiego udałem się właśnie do tego miejsca. Zobaczyłem ośrodek, którego kadra dawała z siebie wszystko, ale brakowało w nim profesjonalnych sal do rehabilitacji i ćwiczeń. Wtedy też poznałem śp. Aleksandrę Błażejewską, która całe życie walczyła o dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, stawiając na ich aktywność fizyczną. Nie ukrywam, że mocno się zaprzyjaźniliśmy, podejmując wiele wspólnych działań. Pani Oli obiecałem, że zrobię wszystko, aby nadrobić ponad 50-letnie zaniedbania i wybudować dla Ośrodka salę sportową, boiska, miejsca do rehabilitacji. We wrześniu w 2018 roku wspólnie otwieraliśmy nowe obiekty – wspomina Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   

Pomoc instytucjonalną koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W gminach powiatu pilskiego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, funkcjonują Domy Pomocy Społecznej, także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywnie działa Caritas Diecezji-Koszalińsko Kołobrzeskiej.
- W takim dniu dziękuję wszystkim pracownikom wszystkich instytucji, którzy oddają serce i pracują dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby poprawić ich komfort życia i wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu. Wykonujecie wspaniałą pracę  – mówi starosta.   

Przedstawiciele samorządu Powiatu Pilskiego doceniają i wspierają pracę instytucji niosących pomoc osobom z różnymi niepełnosprawnościami. W tym roku Zarząd powiatu w Pile przyznał nominacje do prestiżowych nagród Lider Sukcesu 2022, które otrzymały:  Warsztat Terapii Zajęciowej przy Motylewskiej w Pile oraz wspomniany Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Zapisz się na newsletter