Budżet Powiatu Pilskiego na 2023 rok. 52 mln zł na inwestycje!

Data: 23-12-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Budżet Powiatu Pilskiego na 2023 rok. 52 mln zł na inwestycje! Radni Rady Powiatu w Pile uchwalili budżet powiatu pilskiego na 2023 rok. Będzie on rekordowy jeśli chodzi o dochody i wydatki na inwestycje.  

Dochody w budżecie zaplanowano na ponad 251 mln zł, o ponad 50 mln więcej niż w 2022 r. Limit wydatków określono na 255,5 mln zł. Deficyt budżetowy zamknie się kwotą 4 mln 336 tys. zł i będzie on o połowę niższy jak w 2022 r. Budżet jest wyjątkowo prorozwojowy gdyż na same inwestycje planuje się przeznaczyć ponad 52 mln zł.
- To będzie rok ogromnych inwestycji na drogach powiatowych i to w każdej gminie  wchodzącej w skład powiatu pilskiego. Większość środków pozyskaliśmy z  Rządowego Funduszu Polski Ład. To ważne inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców i zrównoważony rozwój wszystkich gmin. Kontynuować będziemy inwestycje w oświacie  i wiele programów podnoszących poziom edukacji młodzieży. Dalej zmieniać będziemy otoczenie naszych budynków, oddając przestrzeń publiczną mieszkańcom. Kontynuować będziemy programy prozdrowotne dla dzieci i młodzieży oraz dalej modernizować nasze szpitale w Pile i w Wyrzysku. Stawiamy na współpracę z samorządami, stowarzyszeniami i lokalnymi środowiskami  - zapowiada Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Najważniejsze zaplanowane działania samorządu Powiatu Pilskiego dla mieszkańców w 2023 r. 
Drogi:  
Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za kwotę 15 mln zł wyremontowanych będzie łącznie 20 km dróg na 10 odcinkach w każdej gminie. Wiele remontów już się zaczęło, np. na odcinku Wyrzysk-Glesno, czy w Równopolu w gminie Kaczory. Remonty zakończą się najpóźniej do października 2023 r.

Przebudowany zostanie 6-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka, stanowiący ważny odcinek obwodnicy północnej powiatu. Inwestycja pochłonie ponad 13 mln zł , w tym 12 mln zł pozyskano z rządowego funduszu Polski Ład.

Zakończona będzie budowa 5-kilometrowej ścieżki rowerowej Ujście-Byszki. Wartość inwestycji to 5,2 mln zł, w tym 4,7 mln zł to dofinansowanie z „Polskiego Ładu”.

W 2023 roku za ponad 3 mln zł przebudowana będzie droga powiatowa Nowy Dwór -  Leżenica w gminie Szydłowo.  

Oświata i zdrowie
W pierwszej połowie 2023 roku zakończą się prace przy budowie Centrum Innowacji Technologicznych w Pile, w którym warunki kształcenia będą jedne z najlepszych w kraju. Powiat Pilski pozyskał na nią rekordowe w historii unijne dofinasowanie - prawie   24 mln zł.  
Kontynuowana będzie działalność Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, w którym świadczenia są usługi w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Dzieci i młodzież nadal będą otoczone bezpłatnym leczeniem stomatologicznym w nowocześnie urządzonym gabinecie w budynku Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile. 
W Szpitalu Specjalistycznym w Pile lada dzień zakończy się modernizacja oddziału okulistycznego z poradnią, podobnie zmodernizowana została pracownia endoskopii za łączną kwotę 4,5 ml zł.

Szpital Powiatowy w Wyrzysku wzbogaci się o nowy ambulans do specjalistycznego transportu medycznego oraz sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Endoskopii oraz Izby Przyjęć. Łączna wartość inwestycji to 1 mln 450 tys. zł, w  tym doinwestowanie unijne to kwota 1 mln 135 tys. zł.

Pozostałe
Wiosną zakończą się prace przy budowie nowej strefy rekreacji dla mieszkańców za budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile, przy rzece Gwdzie. Z kolei przy Młodzieżowym Domu Kultury Iskra, przy ul. Okrzei powstaje Punkt Informacji Ekologicznej z wiszącymi ogrodami i oranżerią. To kolejne przestrzenie publiczne, które zostaną pięknie i użytecznie zagospodarowane dla mieszkańców.    

2 mln zł przeznaczono w przyszłorocznym budżecie na rozbudowę i modernizację siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki w Pile. Ponadto kontynuowany będzie program usuwania azbestu na terenie gmin powiatu pilskiego, na który zabezpieczono 80 tys. zł. To kolejne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

W 2023 roku nie zabraknie również wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.
Zapisz się na newsletter