Konwent oświatowy na temat oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny

Data: 19-12-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konwent oświatowy na temat oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny Powiat Pilski 16 grudnia zorganizował konwent oświatowy, podczas którego zaprezentowano ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski na rok szkolny 2023/2024.

Na spotkanie do Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile zaproszono: przedstawicieli Zarządu Powiatu w Pile, komisję edukacji spraw społecznych i bezpieczeństwa Rady Powiatu w Pile, wójtów, burmistrzów gminy powiatu pilskiego, członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, związki zawodowe oświaty, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli zrzeszenia pracodawców - Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, pracodawców współpracujących ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Powiat Pilski oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.
Podczas spotkania wysłuchano wystąpienia doradcy zawodowego Mariusza Wesołowskiego, doradcy zawodowego z ZSE Piła, który zwrócił uwagę na uwarunkowania uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej (predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania uczniów).

Pokazano też barometr zawodów na 2023 r. (to ogólnopolskie badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) i deficyt poszukujących pracy w województwie wielkopolskim, jak też powiecie pilskim. Podczas spotkania wskazano też zawody z największą tendencją spadkową i zwyżkową.
- Opinia uczestników konwentu, w tym przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy i  samorządów, zawsze jest brana pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej - mówi Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile, który w imieniu władz Powiatu Pilskiego brał udział w konwencie oświatowym.  
 
 
Zapisz się na newsletter