Konwent PCPR z udziałem przedstawicieli 5 powiatów

Data: 16-12-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konwent PCPR z udziałem przedstawicieli 5 powiatów Powiat Pilski 15 grudnia zorganizował Konwent Regionalny pn. „Działalność PCPR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”. 
Konwent odbył się w Starostwie Powiatowym w Pile, w zieli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy i kierownicy działów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego oraz czarnkowsko – trzcianeckiego.
 
Spotkanie poprowadził Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile. Omówiono wiele bardzo ważnych zagadnień dotyczących wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:
- dofinansowania ze środków PFRON,
- realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłaszanych przez PFRON,
- realizacja postanowień sądu dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej), procedury dowozu dzieci,
- współpraca z sądami i ośrodkami pomocy społecznej,
- promocja rodzicielska zastępczego,
- realizacja zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Tymi sprawami na bieżąco zajmują się pracownicy PCPR.
- Konwent służył także wymianie doświadczeń w tych ważnych kwestiach. Spotkanie było bardzo potrzebne i owocne -  dodaje Krzysztof Sadowski.
 
 
Zapisz się na newsletter