Certyfikaty dla firm za umiędzynarodowienie gospodarki powiatu

Data: 29-11-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Certyfikaty dla firm za umiędzynarodowienie gospodarki powiatu W Centrum Powiatowym Integracji Społecznej ISKRA w Pile odbyło się Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki”. Było ono podsumowaniem II etapu projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”. W forum wzięli udział przedstawiciele firmy, którzy w ramach projektu uczestniczyli w międzynarodowych targach w Miami w USA oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na targi spożywcze do Miami wyjechało pięciu przedsiębiorców z powiatu pilskiego, na targi nowoczesnych technologii GITEX GLOBAL w Dubaju – przedstawiciele dziesięciu firm.
- Wyjazd był bardzo udany, dużo się działo. Były to ogromne targi, wystawiało się wielu przedsiębiorców, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także ja zaliczam je do bardzo udanych, ponieważ udało mi się nawiązać nowe kontakty biznesowe - mówi Maciej Kożuchowski, firma KM Import, który uczestniczył w targach w Dubaju.

Maciej Kożuchowski u nowego kontrahenta spędził cały dzień w firmie, która zajmuje się wyposażaniem aut, sprzedawanych później m.in. wojsku, policji czy straży pożarnej.
- Cały czas mam z nim kontakt i wierzę, że będziemy wspólnie współpracować biznesowo.

Wyjazdy przełożyły się więc na konkretne korzyści. Wszyscy przedsiębiorcy wrócili z nowymi kontaktami i pomysłami na swoją działalność. Niektórzy dołożyli do tego już podpisane kontrakty z partnerami zagranicznymi.
- Celem projektów promocji gospodarczej, na które pozyskaliśmy około 2,5 miliona złotych środków unijnych, jest promocja przedsiębiorców z terenu gmin powiatu pilskiego i umiędzynarodowienie gospodarki regionu. Nasi przedsiębiorcy nie tylko nawiązali nowe relacje biznesowe, ale nabyli także nowych umiejętności i doświadczenia - mówi Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.  
Ważna była także promocja subregionu pilskiego. W największych telewizjach, które zajmują się tematyką gospodarczą, były emitowane spoty o powiecie pilskim, na lotniskach pojawiły się billboardy, które wskazywały na to, że jesteśmy otwarci na przedsiębiorców. To dodatkowa wartość tych projektów.  
Podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego przedstawicielom firm biorącym udział w projekcie Starosta Pilski wręczył certyfikaty za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego.

Warto dodać, że wciąż jeszcze realizowany jest pierwszy etap projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”. W jego ramach odbył się już wyjazd na targi do Las Vegas, a w przyszłym roku planowany jest również udział przedsiębiorców w targach meblarskich w Kolonii.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO (ETAP II): 1 686 385,00 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 423 227,24 zł
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
Zapisz się na newsletter