Działki na sprzedaż. 15 listopada mija termin wpłacenia wadium

Data: 19-10-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Działki na sprzedaż. 15 listopada mija termin wpłacenia wadium Starosta Pilski ogłosił dwa przetragi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. To atrkacyjne działki, które można kupić po atrakcyjnych cenach! 

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W MŁOTKÓWKU, GMINA WYRZYSK.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 35/5, o powierzchni 0,0652 ha, księga wieczysta nr PO2H/00022486/3. Działka jest atrakcyjnie położona, w odległości mniejszej niż sto metrów od brzegu jeziora Młotkowieckiego, co jest jej dużym atrybutem.  

Cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), które wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i należy je wnieść w terminie do 15 listopada 2022 r. na rachunek Powiatu Pilskiego PKO BP. S. A. nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242. W tytule wpłaty wadium, należy podać nr działki oraz jej położenie, imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku małżeństwa) lub nazwę firmy osoby zamierzającej nabyć nieruchomość, a także dopisać „WADIUM”.

Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei  Niepodległości 33/35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 10.00. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile przy alei Niepodległości 33/35, pokój 215, a także pod nr tel. 67 210 94 13.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W CHRUSTOWIE, GMINA UJŚCIE.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 180, o powierzchni 0,0550 ha. Na działce znajduje się budynek dawnej kuźni, o powierzchni 23,92 m2, księga wieczysta nr PO2H/00007105/1.

Cena wywoławcza wynosi 31 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), które wynosi 3100, 00 zł (trzy tysiące sto złotych 00/100) i należy je wnieść w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. na rachunek Powiatu pilskiego PKO BP S. A. nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242. W tytule wpłaty wadium, należy podać nr działki oraz jej położenie, imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku małżeństwa) lub nazwę firmy osoby zamierzającej nabyć nieruchomość, a także dopisać „WADIUM”.

Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei  Niepodległości 33/35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 90.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile przy alei Niepodległości 33/35, pokój 215, a także pod nr tel. 67 210 94 13.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ
Zapisz się na newsletter