Przetarg na najem pomieszczeń

Data: 12-10-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Przetarg na najem pomieszczeń Zarząd Powiatu w Pile ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 49b.

Przedmiotem przetargu są następujące lokale użytkowe:
- nr 6, 7, 8 (parter) o łącznej powierzchni użytkowej 45,34 m2, wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto: 983,11 zł, wadium: 98 zł,
- nr 025, 026, 028, 029 – korytarz (piwnica) – o łącznej powierzchni użytkowej 75,56 m2, wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto: 571,74 zł, wadium: 57 zł,
- nr 046 (piwnica) o powierzchni użytkowej 36,44 m2, wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto: 379,98 zł, wadium: 38,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 r., o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, w sali nr 39 (parter), wejście od strony wydziału komunikacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości. Licytant winien wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Pilskiego nr: 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242 PKO Bank Polski Spółka Akcyjna najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 roku, z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr … (podać numer pozycji w przetargu, numer lokalu oraz adres budynku, w którym lokal się znajduje).”

Okazanie pomieszczeń w budynku przy alei Wojska Polskiego 49b w Pile przeznaczonych do wynajęcia odbędzie się 10 listopada 2022 r. w godzinach od 11.30 do 12.30.

Szczegół na BIP, kliknij TUTAJ

Informacji o przetargu udziela Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei Niepodległości 33/35 (II piętro, pok. nr 216), tel. 67 210 93 35.
 
 
 
 
 
 
Zapisz się na newsletter