Umowa na budowę ścieżki rowerowej Ujście-Byszki podpisana!

Data: 14-09-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Ujście-Byszki podpisana! Przedstawiciele władz Powiatu Pilskiego: Eligiusz Komarowski, starosta Pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu oraz Emilia Załachowska, członek Zarządu podpisali umowę z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej Ujście-Byszki o długości 5,1 km.

- Ta inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać się między Ujściem a Byszkami, ponadto „otworzymy” bezpieczne połączenie między gminą Ujście, a gminą Kaczory. Jestem przekonany, że ze ścieżki rowerowej będą korzystać także mieszkańcy innych miejscowości i turyści, którzy z pewnością docenią walory krajobrazowe Doliny Środkowej Noteci  – mówi starosta Eligiusz Komarowski.    

Wartość inwestycji to 5,1 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł to wsparcie pozyskane przez Powiat Pilski w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zrealizuje firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński. Termin zakończenia inwestycji to październik 2023 roku. Zakres robót obejmuje również:
- przebudowę istniejących zjazdów
- przebudowę odcinka drogi powiatowej,
- przebudowę przepustów 
- budowę ścianek oporowych
- usunięcie kolizji z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej,
- usunięcie kolizji z istniejącymi elementami sieci teletechnicznych,
- wykonanie oznakowania poziomego poziomego i pionowego.

Warto dodać, że pomysłodawcą i głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest radny Rady Powiatu z Ujścia Marek Kamiński. Na tym na koniec. W kolejnych etapach planowana jest kontynuacja budowy ścieżki na odcinku Byszki-Piła Kalina oraz Byszki-Dziembówko.