Kolejne inwestycje w pilskim szpitalu dla dobra pacjenta

Data: 13-09-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Kolejne inwestycje w pilskim szpitalu dla dobra pacjenta  Nowy podjazd ułatwiający dostęp do Szpitala Specjalistycznego w Pile osobom ze specjalnymi potrzebami, rewolucyjne zmiany w rejestracji centralnej z nowym systemem kolejkowym,  wprowadzenie sprawnej obsługi osób niedosłyszących i niesłyszących, a także ogromne prace modernizacyjne na oddziałach okulistycznym i w pracowni endoskopii – to kolejne zmiany na lepsze, które zachodzą w placówce.

O ostatnich zmianach w czasie konferencji prasowej poinformowali Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański oraz Ordynator Oddziału Okulistycznego dr n. med. Monika Futyma. Zmiany widoczne są gołym okiem.
- To, co możemy jako Powiat realizować w szpitalu, to współfinansować prace modernizacyjne i inwestycyjne. I te, jak widzimy w ostatnich latach, są w szpitalu prowadzone. Przypominam, w wielkim skrócie: nowy SOR, nowy oddział nefrologii, nowa stacja dializ, nowy oddział chemioterapii – oczywiście współfinansowany również przez gminę Piła i marszałka województwa wielkopolskiego, nowa pracownia elektrofizjologii, nowy punkt przyjęć planowych i wiele innych inwestycji, które były tu w ostatnim czasie przeprowadzone – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Lepsze warunki pracy przekładają się pośrednio również na większe zainteresowanie lekarzy pracą w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. W ciągu ostatnich czterech lat liczba zatrudnionych lekarzy wzrosła z ok. 160 do blisko 200.
Obecnie swoje oblicze zmienia punkt rejestracyjny. Pojawił się system kolejkowy z biletomatem, w którym będzie można pobrać numerek. Hol główny i stanowiska dla pracowników rejestracji zostały wyremontowane. Zainstalowano także  wysokiej jakości oświetlenie skierowane na twarz osoby pracującej w rejestracji, co ma umożliwić osobom niedosłyszącym i niesłyszącym czytanie z ruchu warg. Osoby niedosłyszące będą mogły także korzystać z pomocy tłumacza migowego.
Przed wejściem głównym trwają prace przy budowie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów oraz modernizacją wejścia głównego.

Do tego trwa remont na oddziale okulistyki. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu księgowa wartość sprzętu, w który był wyposażony, opiewała na kwotę zaledwie ok. 100 tysięcy złotych. Warunki pracy nie były więc najlepsze. Wkrótce to się zmieni. Obecnie prowadzone są prace mające na celu stworzenie własnej sali operacyjnej na oddziale, a także przeniesienie pomieszczeń poradni okulistycznej na ten sam poziom, na którym znajduje się oddział.
- Umożliwi to lepsze wykorzystanie sprzętu znajdującego się w ramach jednej lub drugiej jednostki, a także ułatwi ich funkcjonowanie, zapewni ciągłość leczenia pacjentom, ale przede wszystkim zniesie również część barier architektonicznych, które muszą pokonywać pacjenci – tłumaczy ordynator dr n. med. Monika Futyma.

Przeprowadzono także duże inwestycje w pracowni endoskopii, która zwiększyła się o jedną salę. Wartość prac na okulistyce i w pracowni endoskopii sięgnie kwoty 4 milionów złotych. Środki te uzyskano z dofinansowania zewnętrznego, po które w ostatnim czasie skutecznie sięga dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile.
- Szpital konsekwentnie prowadzi politykę zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych procedur medycznych. Mamy opracowany program rozwoju szpitala do roku 2030 i jednym z elementów tego programu jest pozyskiwanie funduszy takich jak Dostępność Plus oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – powiedział dyrektor Wojciech Szafrański.

Dzięki obecnym zmianom w Szpitalu Specjalistycznym w Pile będą mogły być wykonywane zabiegi, których wcześniej nie można było przeprowadzać, na czym skorzystają pacjenci.
Zapisz się na newsletter