Prawie 3 mln zł na przebudowę drogi Nowy Dwór-Leżenica

Data: 15-07-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Prawie 3 mln zł na przebudowę drogi Nowy Dwór-Leżenica Powiat Pilski pozyskał 2 mln 940 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR na modernizację drogi powiatowej Nowy Dwór-Leżenica (gmina Szydłowo). Łącznie zostanie zmodernizowany 1,8 km odcinek drogi.
- To bardzo dobra wiadomość. Całkowity koszt tej inwestycji według projektu to 3 mln zł. Nasz wkład z budżetu powiatu wyniesie zatem jedynie 2 procent ok. 60 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom wyremontujemy kolejny odcinek ważnej drogi powiatowej, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo  jej użytkowników. Dziękuję naszym posłom Marcie Kubiak, Krzysztofowi Czarneckiemu i Marcinowi Porzuckowi, że dostrzegają potrzeby mieszkańców i wspierają nas w działaniach  – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W ramach remontu, który obejmie 1,8 km,  powstanie przede wszystkim nowa twarda nawierzchnia (obecnie jest to droga gruntowa). Wykonane zostaną pobocza, przybędzie oznakowanie pionowe i poziome.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiat Pilski otrzymał ponad 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę blisko 6 km drogi powiatowej w ciągu obwodnicy północnej na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka.

Obecne środki w kwocie 3 mln zł zostały przyznane w ramach trzeciej już edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne z obszarów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 
Zapisz się na newsletter