Założono Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”

Data: 26-05-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Założono Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” 24 maja 2022 r. w MDK ISKRA w Pile odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pilskiego i Złotowskiego oraz gmin: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo i Lipka. Powołano 10-osobową grupę członków założycieli Stowarzyszenia. Powiat Pilski reprezentowało dwóch przedstawicieli: Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.

Przypomnijmy, że samorządy Partnerstwa dla Rozwoju Krajny uczestniczą w nowatorskim projekcie Pilotażu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego, dzięki czemu mają możliwość sięgania po dodatkowe środki, także specjalnie dedykowane na takie projekty. Dzięki nim jest szansa na rozwój turystyki (np. na rewitalizację Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, budowę ścieżek rowerowych, rozwój szlaków kajakowych), rozbudowę infrastruktury drogowej, programy profilaktyki zdrowotnej, nowatorskie programy edukacyjne i dostosowanie ich do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, czy na projekty społeczne - nowe usługi dla seniorów.

- Kolejnym etapem działania Partnerstwa była właśnie jego instytucjonalizacja, czyli założenie Stowarzyszenia, co w konsekwencji znacznie ułatwi aplikowanie o środki finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Partnerstwo opracowało już Strategię Terytorialną, w której znalazło się szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu gmin i powiatów pilskiego i złotowskiego – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski i prezes zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”.

Podczas Zgodnie z porządkiem obrad podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” i usytuowaniu jego siedziby oraz o przyjęciu Statutu. Ponadto dokonano wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” w składzie:
1. Eligiusz Komarowski - Prezes Zarządu;
2. Ryszard Goławski - Wiceprezes Zarządu;
3. Józef Lewandowski - Członek Zarządu;
4. Przemysław Kurdzieko - Członek Zarządu;
5. Krzysztof Rutkowski - członek Zarządu.
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”  w składzie:
1. Marek Buława - Członek Komisji Rewizyjnej;
2. Artur Kłysz - Członek Komisji Rewizyjnej;
3. Piotr Łosoś - Członek Komisji Rewizyjnej.
 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy, którzy pogratulowali wszystkim zebranym utworzenia pierwszego w kraju Stowarzyszenia Partnerskiego, które jest swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach Centrum Wsparcia Doradczego.

Piotr Przybysz przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy wygłosił prelekcję nt. założeń Centrum Wsparcia Doradczego Plus, które jest kontynuacją dotychczasowych działań Partnerskich i do udziału w którym zakwalifikowało się także Partnerstwo dla Rozwoju Krajny.

Głównym celem projektu CWD Plus jest to, aby uczestniczące w nim samorządy lokalne przełamały praktykowane do tej pory standardowe podejście do realizacji działań rozwojowych, wdrożyły partnerski model działania oraz nauczyły się w jaki sposób wykorzystywać doświadczenie partnerów oraz wspólny potencjał rozwojowy.

Ponadto, kluczowym celem projektu jest wzmacnianie kompetencji władz lokalnych w zakresie planowania strategicznego i projektowego. Projekt CWD Plus ma też wymiar praktyczny. Z jednej strony w ramach procesu doradczego przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, z drugiej natomiast – rozwinięte zostaną kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami.
CWD Plus to także szereg działań służących wzmocnieniu wymiany informacji i tworzeniu trwałych relacji pomiędzy samorządami lokalnymi, regionalnymi oraz poziomem krajowym. Służyć temu będą spotkania w ramach sieci wymiany doświadczeń i tworzona w ramach projektu baza wiedzy.
Zapisz się na newsletter