13 mln zł na wsparcie rynku pracy w 2022 r.

Data: 06-04-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

13 mln zł na wsparcie rynku pracy w 2022 r. Bezrobocie w powiecie pilskim spada, a na różne formy wsparcia rynku pracy, w tym aktywizację osób bezrobotnych i pomoc pracodawcom, w tym roku  Powiatowy Urząd Pracy będzie dysponował kwotą 13 mln zł, o 2 mln więcej niż rok temu.
- Sytuacja na rynku pracy w gminach powiatu pilskiego się poprawiła i jest stabilna. Bezrobocie spadło. Na koniec marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile zarejestrowane były 2492 osoby, o blisko 440 mniej niż na początku 2021 roku. Stopa bezrobocia na koniec lutego 2022r. wyniosła 4,7 procent, dla porównania na koniec 2020 roku wynosiła 5,5 procent – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   

Podkreśla jednak, że nadal potrzebne jest wsparcie rynku pracy w gminach powiatu pilskiego.   
- Z kwoty 13 mln zł 11 mln zł w 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile przeznaczy na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Są to m.in. dotacje na podjęcie własnej działalności, środki na staże, na doposażenie nowych miejsc pracy. Dodatkowe 1, 3 mln zł to środki pozyskane z PFRON na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także dotacje dla tych osób na podjęcie własnej działalności. W sumie aktywizacja poprzez różne formy wsparcia dotyczyć będzie 1000 osób – wyjaśnia starosta.

Szczegóły omawia Ewa Dorna, dyrektor PUP w Pile.
- W większości środki, które pozyskaliśmy pochodzą z unijnych programów POWER dla osób przed 30 rokiem życia i WRPO, powyżej . Wśród osób, które mogą z nich korzystać, są także obywatele Ukrainy (uchodźcy wojenni), którym zgodnie ustawą z 12 marca tego roku, taka pomoc przysługuje. Obecnie zarejestrowało się ich 69, a pracodawcy wnioskują o ich zatrudnienie.  

11 mln zł na aktywizację osób pozostających bez pracy, w tym:  
3,7 mln zł – dotacje do podjęcia działalności gospodarczej. Skorzystać z nich będzie mogło prawie 150 osób, które mają pomysł na własny biznes. Maksymalna kwota dotacji - 30 tys. zł,    
3,5 mln na staże - skorzystać z nich będzie mogło ponad 500 osób,
1,5 mln zł - refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy, maksymalnie 30 tys. zł,
219 osób w 2022 r. będzie mogło skorzystać ze szkoleń, dzięki którym podniosą swoje  kwalifikacje i zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy.  

Dodatkowo 1, 3 mln zł  - na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (środki PFRON), w tym na refundację kosztów tworzenia nowych miejsc pracy i podjęcie własnej działalności, 

Wnioski o różne formy wsparcia można składać przez stronę internetową PUP w Pile TUTAJ w zakładce „Aktualności” i „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny”.
Zapisz się na newsletter