Powiat Pilski na co dzień współpracuje z leśnikami

Data: 05-04-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat Pilski na co dzień współpracuje z leśnikami
5 kwietnia przypada Dzień Leśnika i Drzewiarza. Z tej okazji składamy życzenia wszystkim leśnikom i dziękujemy im za dbałość o nasze lasy.

- Szczególne słowa uznania kieruję w stronę pracowników Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Pile z dyrektorem Andrzejem Brusiło na czele. Nasza współpraca od lat układa się bardzo dobrze. Warto wspomnieć choćby to, że zNadleśnictwem Zdroowa góra i Nadleśnictwem Kaczory realizujemy dwa projekty „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” o łącznej wartości ponad 3,7 mln zł, na które pozyskaliśmy fundusze unijne w wysokości około 3,2 mln złorych - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W ramach projektu rozbudowane zostały ośrodki edukacji w nadleśnictwach oraz powstały nowe ścieżki edukacyjne na urokliwych trasach rowerowych i pieszych, m.in. wokół j. Kopcze w gm. Kaczory, łącznie z urządzeniem miejsc wypoczynku dla turystów.

Powiat Pilski natomiast w I Liceum Ogólnokształcącym przy Pola w Pile utworzył Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej, wybudował ścieżkę edukacji ekologicznej przy Starostwie Powiatowym, wyposażoną m.in. w liczne informacje na temat bogactwa naszych lasów oraz ścieżki edukacyjne przy naszych szkołach. W ubiegłym roku, w ramach porozumienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, założono w Pile 7 łąk kwietnych o łącznej powierzchni ponad 2200 metrów kwadratowych.
 
W grudniu natomiast przeprowadziliśmy pod Starostwem Powiatowym w Pile akcję oddawania krwi w ramach akci „Choinka dla Życia”, w której udało się zebrać 25 litrów krwi. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przekazała również choinkę, która stanęła na Stadionie Powiatowym w Pile.