Nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury i sportu

Data: 01-04-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury i sportu W Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury i sportu za sukcesy odniesione w 2021 r.  
Nagrody otrzymali artyści, animatorzy kultury oraz sportowcy, trenerzy i działacze sportowi.
- W tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się w takim gronie, ale wszystkich łączy, to co najważniejsze - sukces, na który składa się talent, pasja i ciężka praca. Gratuluję Wam osiągnięć i życzę kolejnych – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Podkreślił również, jak ważne jest wsparcie kultury i sportu.
- Potrzebne są obiekty, instytucje i osoby kreujące wydarzenia. Powiat Pilski wspierał i wspierać będzie Wasze działania.

Warto przypomnieć, że Powiat Pilski docenia znaczenie kultury i wspiera ją w miarę swoich możliwości i utrzymuje ważne instytucje; jedną z nich jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Schumana w Pile. Od kiedy Eligiusz Komarowski pełni stanowisko starosty pilskiego, a 31 marca minęło dokładnie 6 lat, na utrzymanie biblioteki Powiat Pilski przekazał z budżetu 6 mln zł. Współfinansuje zatem liczne wydarzenia, doceniając wagę działań tej instytucji w upowszechnianiu czytelnictwa, edukacji dzieci i młodzieży. 

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile to kolejna instytucja kultury, którą finansuje Powiat Pilski. W latach 2016-2022 przekazane dotacje wyniosły ok. 3 mln zł. Galeria BWA w Pile to ważne miejsce spotkań i prezentacji twórczości artystów z naszego regionu i całego kraju.
W 2021 roku za kwotę ok. 5 mln zł Powiat Pilski zakończył modernizację zabytkowego budynku dawnego kina Iskra dziś Centrum Powiatowego ISKRA, które dzisiaj jest miejscem spotkań również z dziedziny również jest placówką kultury, w której również odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne.

Podobnie Powiat Pilski wspiera rozwój kultury fizycznej w gminach powiatu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wspiera kluby sportowe i stowarzyszenia. Wsparcie to od 2016 roku wyniosło prawie 3,5 mln zł.  Powiat Pilski modernizuje i buduje również nowe obiekty sportowe. W ubiegłym roku zakończono budowę Powiatowej Hali Sportowej przy ul. W. Pola w Pile, wartości 16 mln zł, która stała się areną ciekawych wydarzeń różnych dyscyplin sportu rangi regionalnej i krajowej. Kolejny obiekt, który przyczynił się do odrodzenia sportu w Pile to odbudowany Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile, który jest miejscem codziennej aktywności fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nagrody starosta Eligiusz Komarowski wręczał razem ze swoimi współpracownikami: Arkadiuszem Kubichem, wicestarostą  pilskim, Krzysztofem Sadowskim, etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Pile oraz radnymi Rady Powiatu w Pile: Iwoną Schulz, Teresą Strzelecką, Moniką Kubiak – Majewską, Krzysztofem Pabichem. Gratulacje nagrodzonym złożył również radny Almuetaz Bellah Nasrullah.   
 
NAGRODY W KULTURZE:  
Piotr Serówka – za opracowanie książki  "Nasza historia ZNTK w Pile 1908 - 2008" oraz wkład w upowszechnianie historii Piły i powiatu pilskiego oraz współautorzy książki: Gerhard Kowalski, Romuald Wiza,  Ryszard Smulkowski, Władysław Podrazik, Wojciech Leszko i Zbigniew Smagliński,  
Katarzyna Staniak – Stelcer – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile - za upowszechnianie czytelnictwa, szczególnie wśród osób niewidomych i słabowidzących, 
Maciej Trojniar – pianista i kompozytor, współpracujący z BWAiUP w Pile,
Stanisław Pręgowski – artysta fotografik z Piły, tworzy od ponad 50 lat,    
Kinga Mikołajewska – nauczycielka w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile - za upowszechnianie kultury i sztuk wśród młodzieży szkolnej i angażowanie jej w wydarzenia artystyczne,
Chór Kameralny Polskiej Agencji Muzycznej z Wyrzyska - za upowszechnianie muzyki chóralnej, w tym polskiej oraz promocję powiatu pilskiego w kraju i za granicą,
Janina Łastowska – Semrau – długoletnia nauczycielka plastyki i metodyk - Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile,  
Bogusława Różańska – Związek Plastyków Artystów RP – za edukację i pracę twórczą w dziedzinie plastyki, edukację i upowszechnianie kultury i sztuki.

NAGRODY W SPORCIE:
Statuetki dla najlepszych klubów we współzawodnictwie sportu młodzieżowego w powiecie pilskim w 2021 roku otrzymały: PLKS Gwda Piła i KS Gwardia Piła, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce oraz KS Sporty Walki Piła za zajęcie 3 miejsca.  
Nagrodzeni zostali trenerzy, działacze oraz zawodnicy. Wśród nagrodzonych zawodników byli medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.
 
Trenerzy i działacze:
Stanisława Zielińska - Pilskie TKKF
Eliza Sabik - UKS Iskra Piła
Artur Dąbrowski - UKS Iskra Piła
Krystyna Sadowska - SKS Inter Continental Piła
Józef Jopek- UKS „6” Piła
Tomasz Jopek - UKS „6” Piła
Marek Ciechanowski - Klub Sportowy GŁD Team Piła
Marcin Wójcik - Klub Sportowy GŁD Team Piła
Dariusz Adamski - WKS Sokół Piła
Sławomir Nowicki - WKS Sokół Piła
Przemysław Maryńczak - KS Sporty Walki Piła
Przemysław Drajer - KS Sporty Walki Piła
Przemysław Leniec - KS Sporty Walki Piła
Zbigniew Łapacz - PLKS Gwda Piła
Ignacy Krzewiński - PLKS Gwda Piła
Jarosław Chwałek - KS Gwardia Piła
Roman Marciniak - KS Gwardia Piła
 
Zawodnicy:
Zbigniew Makowski - podnoszenie ciężarów
Patryk Erdmann - KS GŁD Team Piła - MMA
Marcin Kopcza - KS GŁD Team Piła - MMA
Adrian Gorący - KS GŁD Team Piła – jiu jitsu
Maja Woś - UKS Iskra Piła – sportowy taniec
Mateusz Pawłowski - UKS Iskra Piła - sportowy taniec
Miłosz Kłos - UKS „6” Piła - judo
Mikołaj Łapaczyński - SKS Inter – Continental Piła - strzelectwo
Kacper Pazdej - WKS Sokół Piła - boks
Adam Stodolski - UKS Leśnik Kaczory  - judo
Oliwia Stolarczyk - KS Sporty Walki Piła - boks
Julianna Rutkowska - KS Sporty Walki Piła - boks
Maciej Różyło - KS Sporty Walki Piła - kickboxing
Miłosz Bogucki - KS Sporty Walki Piła – kickboxing/boks
Alicja Bartosińska - KS Sporty Walki Piła - kickboxing
Dawid Siek - KS Sporty Walki Piła - kickboxing
Piotr Woźniak- KS Sporty Walki Piła - kickboxing
Klaudia Mikołajewska - KS Sporty Walki Piła - kickboxing
Xawier Rzeszut  - KS Sporty Walki Piła – kickboxing/boks
Oliwier Kamiński - PLKS Gwda Piła - lekkoatletyka
Weronika Bogdańska - KS Gwardia Piła - lekkoatletyka
Julia Witkowska - KS Gwardia Piła - lekkoatletyka
Klaudia Adamek - KS Gwardia Piła - lekkoatletyka
Justyna Franieczek - KS Gwardia Piła - lekkoatletyka.
Zapisz się na newsletter