Powiat Pilski najlepszym powiatem w kraju!

Data: 11-02-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat Pilski najlepszym powiatem w kraju! Powiat Pilski po raz pierwszy w swojej historii zajął I miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich uzyskując również największą liczbę punktów w historii rankingu - ponad 73 tysiące.  

Tym samym został liderem wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w kraju  otrzymując prestiżowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2021” i „Super Powiat 2021”.

Swoją pozycję Powiat Pilski sukcesywnie budował blisko 6 lat, odkąd stanowisko Starosty Pilskiego pełni Eligiusz Komarowski.

- Jest to przede wszystkim powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie osób, z którymi na co dzień współpracuję w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu. Ta nagroda to w moim przekonaniu także wyraz szacunku dla moim współpracowników, ale także dla wszystkich mieszkańców gmin powiatu pilskiego, bowiem na wysoką ocenę naszych działań miały wpływy również inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami, z instytucjami wspierającymi Powiat, organizacjami, stowarzyszeniami, czy też z włodarzami gmin tworzących Powiat Pilski. Dziękuję również parlamentarzystom i Marszałkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego za współpracę – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

- Podziękowania należą się także posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy na co dzień nas wspierają i są zaangażowani w rozwój Powiatu Pilskiego. Jako Zarząd Powiatu wszystko, co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach, aby zostawić następnym pokoleniom, to co najlepsze – dodaje Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.   
 
Powiat Pilski zajął I miejsce i osiągnął najwyższy, w 20-letniej historii rankingu, wynik punktowy. Tak dobrego wyniku jak do tej pory nie osiągnął żaden powiat.

Na zwycięstwo w rankingu wpływ miało wiele działań, które zrealizowano w 2021 roku, m.in. nowe inwestycje w oświacie, ochronie zdrowia, podnoszenie jakości obsługi mieszkańców oraz wsparcie inicjatyw w zakresie sportu, kultury i przedsiębiorczości.

Niezależni eksperci ZPP oceniają działania samorządów według 65 kryteriów zgrupowanych aż w dziesięciu grupach tematycznych. Powiat Pilski spełnił aż 63. Eksperci bardzo wysoko ocenili działania inwestycyjne i prorozwojowe realizowane przez Powiat Pilski.
- Do rankingu powiatów zgłosiliśmy blisko 60 różnych projektów, zarówno inwestycyjnych jak i o charakterze prospołecznym – jak dodatkowe zajęcia w szkołach, jak i kursy i szkolenia dla nauczycieli. To także wsparcie seniorów, osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz wsparcie przedsiębiorców z powiatu pilskiego w promocji ich firm za granicą. Najważniejsze  jest to, że wszystkie te inicjatywy są odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców – mówi Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ubiegłym roku Powiat Pilski zakończył dwie bardzo ważne inwestycje – budowę Powiatowej Hali Sportowej przy ul. W. Pola w Pile, której wartość przekroczyła 17 mln zł, w tym ponad 10 mln pochodziło ze środków zewnętrznych oraz modernizację budynku dawnego kina ISKRA w Pile, która kosztowała ponad 5 mln zł, w tym 85 procent pozyskano ze środków unijnych.  
Wsparcie udzielone pilskim firmom na promocję za granicą było realizowane w ramach dwóch projektów Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego, o łącznej wartości 2,7 mln zł (w 90 procentach to środki unijne).
Doceniono także działania władz Powiatu Pilskiego w ochronie zdrowia: w tym dalszą modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile, w którym w ubiegłym roku oddano do użytku  kolejny zmodernizowany oddział – Odział Chemioterapii.

Działania te były możliwie dzięki wsparciu radnych Rady Powiatu w Pile, którzy przekazywali  środki na zaplanowane przez Zarząd Powiatu działania. 
- Często spotykamy się z mieszkańcami i na bieżąco pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami,  przeznaczając fundusze na wiele inwestycji, ważnych dla nich i rozwoju naszego regionu - przyznaje Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Powiatu  w Pile.

- Gratuluję Zarządowi Powiatu w Pile. Ponad 3 i pół roku temu jako Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile, które reprezentuje Pan Starosta i łącznie 11 radnych w Radzie Powiatu zawiązaliśmy koalicję z radnymi Prawa i Sprawiedliwości i wybraliśmy obecny zarząd, który realizuje tak ważne inicjatywy dla wszystkich mieszkańców powiatu. Ta ciężka praca zasługuje na uznanie - dodaje Krzysztof Pabich, radny Rady Powiatu w Pile.  

Jednym z priorytetowych działań władz Powiatu Pilskiego jest także edukacja młodzieży.   
- Szkoły prowadzone przez Powiat Pilski od wielu lat inwestują w modernizację bazy dydaktycznej jak i w rozwój nowych kierunków kształcenia. W naszej szkole wyposażyliśmy wiele pracowni w sprzęt komputerowy, w drukarki 3d, spawarki światłowodowe, które pozwolą naszym absolwentom zdobyć oczekiwane na rynku pracy umiejętności - mówi Daria Szostak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

Ważnym kryterium, dzięki któremu Powiat Pilski został liderem wśród najlepszych i najbardziej rozwojowych powiatów w kraju były działania proekologiczne: budowanie ścieżek tematycznych o ochronie środowiska (nowa ścieżka przy Starostwie Powiatowym), utworzenie „zielonych pracowni” w szkołach, wyposażonych także w sprzęt laboratoryjny.

Ważnym kryterium było także nieustanne podnoszenie jakości obsługi mieszkańców: cyfryzacja usług dla mieszkańców, informatyzacja Urzędu Starostwa, jak również zwiększenie punktów obsługi mieszkańców. W ubiegłym roku otwarto np. nowy punkt Wydziału Komunikacji przy al. Poznańskiej w Pile, co znaczenie ułatwia mieszkańców załatwienie spraw związanych z rejestracją samochodów i wyrobieniem niezbędnych dokumentów.  

Działaniom władz Powiatu Pilskiego przyświeca ważny cel, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego samorząd wspiera między innymi organizacje pozarządowe, kluby sportowe. Dba również o integrację lokalnej społeczności, organizując wydarzenia sportowe, pikniki i koncerty.  
-  Warto zaznaczyć również, że 10 procent działań branych pod uwagę w rankingu dotyczyło działań, których inicjatorem były różne stowarzyszenia i organizacje oraz włodarze gmin, którym również należą się podziękowania, w tym włodarzowi Piły, gdzie funkcjonuje podstrefa ekonomiczna, także uwzględniona w rankingu ZPP podsumowuje starosta pilski.  
_____________

Władze Powiatu Pilskiego nie zwalniają tempa. Niebawem rozpoczną się kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. W Pile powstanie Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Wartość projektu to 7,2 mln zł, dofinansowanie – ponad 6,8 mln zł. W czterech szkołach: w Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlanych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile nowocześnie wyposażonych zostanie łącznie 14 pracowni dydaktycznych. Wartość tego projektu to ponad 1,4 mln zł, a zdobyte dofinansowanie -  ponad 1,3 mln zł.