Bieżące naprawy dróg powiatowych w Pile

Data: 21-01-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Bieżące naprawy dróg powiatowych w Pile   Powiat Pilski od stycznia 2022 roku przejął zarząd nad drogami powiatowymi w granicach miasta Piły. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Pile szybko wzięli się do pracy i sukcesywnie wykonali najpilniejsze remonty.
Do 14 stycznia wyremontowano wszystkie miejsca wymagające naprawy i na chwilę obecną  na drogach powiatowych w Pile nie powinny występować żadne ubytki, które mogłyby powodować szkody komunikacyjne.
Remonty prowadzone były na ulicach: Młodych, Wyspiańskiego, Kwiatowej, Okólnej, Ceglanej, 1-go Maja, Okrzei, Śniadeckich a także na drodze wylotowej w kierunku Kotunia oraz Piły Kaliny.
Prace prowadzone są jedynie na drogach powiatowych w Pile,  za naprawy ubytków na drogach gminnych, wojewódzkich i krajowych Powiat Pilski nie odpowiada.