Powiatowy konkurs przyrodniczy dla uczniów

Data: 08-12-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiatowy konkurs przyrodniczy dla uczniów   Powiat Pilski był organizatorem konkursu „Walory przyrodnicze powiatu pilskiego”, mającego na celu promocję bogactwa natury naszego regionu oraz ochronę środowiska. 
Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gmin powiatu pilskiego. 7 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile odbył się finał, w którym wzięło udział łacznie 24 uczniów.

Uczestników powitał Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
- Już sam fakt, że tutaj jesteście świadczy o tym, że posiadacie ogromną wiedzę. Gratuluję finalistom i życzę Wam, abyście dalej zgłębiali wiedzę na temat biologii, ekologii, ochrony środowiska, bo są to bardzo ważne tematy przyszłości – powiedział.
Finaliści musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Dotyczyły one ekologii, bioróżnorodności oraz ochrony przyrody i środowiska. Dodatkowo 30 procent pytań dotyczyło przyrody ożywionej oraz nieożywionej powiatu pilskiego.

Prace oceniało jury konkursowe pod przewodnictwem Magdaleny Zgiep-Porzucek, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Pile, w skład komisji weszli również Ariana Latzke, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” oraz Edmund Wolski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci kart podarunkowych.