Konwent Samorządowców Powiatów Pilskiego i Złotowskiego

Data: 05-11-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konwent Samorządowców Powiatów Pilskiego i Złotowskiego 4 listopada w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Regionalny Konwent Samorządowców z Powiatów Pilskiego i Złotowskiego, który zorganizował Powiat Pilski.

Starosta pilski Eligiusz Komarowski, gospodarz Konwentu miał przyjemność gościć Starostę Złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz samorządowców: wójtów i burmistrzów gmin powiatu złotowskiego i pilskiego, wchodzących w skład Partnerstwa dla Rozwoju Krajny.  
Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile i Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.
- Rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju  gospodarczego gmin i obu powiatów należących do „Partnerstwa”  i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych - mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Przypomnijmy, „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” tworzy 9 samorządów: Samorząd Powiatu Pilskiego i Złotowskiego oraz gminy: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica (powiat pilski) oraz Zakrzewo i Lipka (powiat złotowski). Uczestniczy ono w nowatorskim projekcie Pilotażu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego, dzięki czemu mamy możliwość sięgania po dodatkowe środki, także specjalnie dedykowane na takie projekty.
Już opracowano Strategię Terytorialną, w której zaprojektowano szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych:
Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Przewodniczący Rady Partnerstwa
Ryszard Goławski – Starosta Złotowski
Beata Piechowska – Sekretarz Powiatu Złotowskiego
Krzysztof Rutkowski – Wójt Gminy Białośliwie
Natalia Michalska – Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu
Krzysztof Jacek Oświęcimski – Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
Jacek Wiśniewki – Zastępca Burmistrza Gminy Wyrzysk
Józef Lewandowski – Zastępca Burmistrza Gminy Łobżenica
Artur Kłysz – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
Przemysław Kurdzieko- Wójt Gminy Lipka
Marek Buława – Wójt Gminy Zakrzewo
Artur Bąk – Powiatowy Zarząd Dróg
Tomasz Łykowski – Urząd Miejski w Wyrzysku
Karolina Szambelańczyk – Starostwo Powiatowe w Pile
 
Przedstawiciele Związku Miast Polskich:
Justyna Pietrzykowska
Mirosław Mękarski